logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Izolacja akustyczna jest istotnym elementem ochrony przed hałasem, którą regulują art. 112-120a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z ich brzmieniem, ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska przez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub na poziomie dopuszczalnym oraz zmniejszeniu poziomu hałasu do dopuszczalnego, gdy nie jest dotrzymany. Rozwiązania poprawiające charakterystykę akustyczną dotyczą elementów budynków, budowli, maszyn i urządzeń oraz ciągów komunikacyjnych, oddziałujących w istotny sposób na środowisko człowieka. Zapewniają komfort, podnosząc dobrostan człowieka, jak również oddziałują korzystnie na środowisko naturalne.Wtym zakresie Grupa SOPREMA oferuje kompletne i wysokiej jakości rozwiązania oraz systemy poprawiające charakterystykę akustyczną. Rozwiązania te – łączące właściwości termiczne i akustyczne – odnoszą się zarówno do materiałów, jak i systemów dla ścian działowych i posadzek.

 

Zobacz więcej / Read more >>

www.soprema.pl

Materiały Budowlane 08/2021, strona 16-17 (spis treści >>)