logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Sound insulation of a lightweight floor

mgr Łukasz Nowotny, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ORCID: 0000-0002-7436-3141

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.08.04
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. Właściwości akustyczne stropów odgrywają jedną z podstawowych ról w ogólnej ocenie jakości budynku mieszkalnego. Izolacyjność akustyczna coraz częściej stosowanych w budownictwie mieszkaniowym stropów o lekkiej konstrukcji nośnej zależy od wielu czynników. W artykule przedstawiono analizę efektów akustycznych wynikających z zastosowania różnych warstw lekkiego stropu drewnianego. Rozważono izolacyjność od dźwięków powietrznych i uderzeniowych na podstawie wyników pomiarów laboratoryjnych.
Słowa kluczowe: izolacyjność akustyczna; dźwięki uderzeniowe; strop o drewnianej konstrukcji.

Abstract. The acoustic properties of floor play one of the fundamental roles in the overall assessment of the quality of a residential building. The acoustic insulation of lightweight floors, which are more and more often used in residential construction, depends on many factors. The article presents an analysis of the acoustic effects resulting from the use of different layers of a lightweight wooden floor. Airborne and impact sound insulation were considered, based on the results of laboratory measurements.
Keywords: sound insulation; impact sounds; wooden lightweight floor.

Literatura
[1] Nowotny Łukasz. 2018.Weighted Reduction of Impact Sound Pressure Level for a Floating Floor, According to ISO Standard and LaboratoryMeasurements, in: Proc. 2018 Jt. Conf. –Acoust. Acoust.IEEE, 2018: pp. 220–225. https://doi. org/10.1109/ACOUSTICS. 2018.8502344.
[2] Nurzyński Jacek. 2018. Akustyka w budownictwie. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN. https://ksiegarnia.pwn.pl/Akustyka-w-budownictwie, 747540703, p.html.
[3] PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych.
[4] PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych.
[5] PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznejwbudynkach i izolacyjności akustycznej elementówbudowlanych –Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
[6] PN-EN ISO 717-2:2013-08 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.
[7] Sadowski J. 1976. Akustyka architektoniczna. Warszawa, Poznań.WydawnictwoNaukowe PWN.
[8] Szudrowicz Barbara. 1992. Podstawy kształtowania izolacyjności akustycznej w budynkach mieszkalnych. Warszawa. ITB.

Przyjęto do druku: 22.07.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 08/2021, strona 14-15 (spis treści >>)