logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Comparison of the in-situ test results of sound insulation of facades with the requirements of the standards

dr inż. Elżbieta Nowicka, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ORCID: 0000-0002-7993-8215

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.08.03
Doniesienie naukowe

Streszczenie. W artykule przedstawiono model obliczeniowy pozwalający na prawidłową ocenę wyników badań terenowych ścian zewnętrznych i porównanie ich z wymaganiami określonymi w polskich przepisach budowlanych. Model bazuje na zapisach normowych oraz doświadczeniu w wykonywaniu prognoz dotyczących budynków mieszkalnych. Może on być również stosowany w przypadku innych rodzajów budynków, w których wymiary elementów konstrukcyjnych niewiele różnią się od tych w budynkach mieszkalnych. Obliczenia mogą być przeprowadzane w pasmach częstotliwości lub w jedno liczbowych wskaźnikach oceny.
Słowa kluczowe: fasada; izolacyjność akustyczna; badania terenowe; interpretacja wyników.

Abstract. In the article presents a calculation model that allows for the correct interpretation of the results of field tests of facades in relation to the normative requirements specified in Polish construction regulations is presented. The model is based on normative records and on experience in making forecasts for residential buildings but it can also be used for other types of buildings where the dimensions of the structural elements do not differ much from those in residential buildings. Calculations can be performed in frequency bands or in single-number factors.
Keywords: facade; sound insulation; in-situ measurement; interpretation of the results.

Literatura
[1] PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem. Część 3:Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród budowlanych i elementów budowlanych.
[2] PN-ENISO16283-3Akustyka. Pomiar terenowy izolacyjności akustycznejwbudynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 3: Izolacyjność akustyczna ściany zewnętrznej.
[3] PN-EN ISO 12354-3 Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz.

Przyjęto do druku: 29.07.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 08/2021, strona 12-13 (spis treści >>)