logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Łukasiewicz (reklama)
Okładka II - ITB (reklama)
Okładka III - ROBEN (reklama)
Okładka IV - siniat (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

D.  Kowalski, B. Grzyl, A. Kristowski, M. SzczepańskiZabezpieczenia antykorozyjne stalowych barierek ochronnych na obiektach mostowych w ujęciu kosztów cyklu ich życia / Life cycle costs of selected anti-corrosion solutions for steel protective barriers on bridge structures ... 2-5
cytuj/citation: Dariusz Kowalski, Beata Grzyl, Adam Kristowski, Marcin Szczepański. 2021. Zabezpieczenia antykorozyjne stalowych barierek ochronnych na obiektach mostowych w ujęciu kosztów cyklu ich życia. Materiały Budowlane 587 (7): 2-5. DOI: 10.15199/33.2021.07.01

A. KolbreckiBadania zapalności do oceny rozwoju pożaru / Ignitability examinations for the evaluation of the fire development ... 6-8
cytuj/citation: Andrzej Kolbrecki. 2021. Badania zapalności do oceny rozwoju pożaru. Materiały Budowlane 587 (7): 6-8. DOI: 10.15199/33.2021.07.02

B. Papis, A. KolbreckiBadania obciążenia ogniowego przyjmowanego do obliczeń / Testing of fire load density taken for calculation ... 12-13
cytuj/citation: Bartłomiej Papis, Andrzej Kolbrecki. 2021. Badania obciążenia ogniowego przyjmowanego do obliczeń. Materiały Budowlane 587 (7): 12-13. DOI: 10.15199/33.2021.07.03

P. SulikWpływ wybranych parametrów wełny mineralnej na bezpieczeństwo pożarowe elewacji wentylowanych / Influence of selected parameters of mineral wool on the fire safety of ventilated facades ... 20-22
cytuj/citation: Paweł Sulik. 2021. Wpływ wybranych parametrów wełny mineralnej na bezpieczeństwo pożarowe elewacji wentylowanych. Materiały Budowlane 587 (7): 20-22. DOI: 10.15199/33.2021.07.04

Ł. Kita, A. Krauze, S. BorońModelowanie wpływu warunków środowiska pożarowego na dostępny czas ewakuacji / Modeling the impact of the fire environment on the available evacuation time ... 26-28
cytuj/citation: Łukasz Kita, Andrzej Krauze, Sylwia Boroń. 2021. Modelowanie wpływu warunków środowiska pożarowego na dostępny czas ewakuacji. Materiały Budowlane 587 (7): 26-28. DOI: 10.15199/33.2021.07.05

R. JasińskiWykorzystanie efektu elastoakustycznego do identyfikacji naprężeń w ścianach ściskanych z elementów z ABK / The use of the elastoacoustic effect for identification of stresses in compression walls made of AAC masonry units ... 33-35
cytuj/citation: Radosław Jasiński. 2021. Wykorzystanie efektu elastoakustycznego do identyfikacji naprężeń w ścianach ściskanych z elementów z ABK. Materiały Budowlane 587 (7): 33-35. DOI: 10.15199/33.2021.07.06

K. SłowińskiKształtowanie stalowego szkieletu budynku mieszkalnego zgodnie z normą amerykańską AISI S230-15 – część 2 / Shaping the steel skeleton of a residential building based on the American standard AISI S230-15 – part 2 ... 46-49
cytuj/citation: Kamil Słowiński. 2021. Kształtowanie stalowego szkieletu budynku mieszkalnego zgodnie z normą amerykańską AISI S230-15 – część 2. Materiały Budowlane 587 (7): 46-49. DOI: 10.15199/33.2021.07.07

A. Podhorecki, K. Kuna, M. LachowiczProblemy klasyfikacji obiektów budowlanych z sieciami i urządzeniami elektroenergetycznymi / Problems in the classification of construction facilities with power grids and devices ... 50-52
cytuj/citation: Adam Podhorecki, Kinga Kuna, Magdalena Lachowicz. 2021. Problemy klasyfikacji obiektów budowlanych z sieciami i urządzeniami elektroenergetycznymi. Materiały Budowlane 587 (7): 50-52. DOI: 10.15199/33.2021.07.08 

 

 ***

TEMAT WYDANIA – Bezpieczeństwo pożarowe

ALUFIRE (reklama)

M. KosiorekGęstość obciążenia ogniowego wg Eurokodu 1 ... 10

ARBOCEL P (reklama)

Systemy dachów płaskich SOPREMA – najwyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego (artykuł sponsorowany) ... 14

M. Hyjek Odporność ogniowa przekryć dachowych ... 16

PROMATECT®-100X – nowy sposób budowania przegród przeciwpożarowych (artykuł sponsorowany) ... 18

Promat (reklama)

BSP System Polska  (reklama)

ROCKWOOL (reklama)

W. RytlewskiInnowacyjna wielostrefowa wentylacja pożarowa – rola klap przeciwpożarowych z cechą MA na przykładzie mcr FID B (artykuł sponsorowany) ... 24

CANASTOL (reklama)

Płyty warstwowe Kingspan QuadCore® – efektywność, trwałość, bezpieczeństwo (artykuł sponsorowany) ... 29

W. WnękKonserwacja systemów sygnalizacji pożarowej wg nowego standardu PKN-CEN/TS 54-14:2018 ... 30

ARBOCEL (reklama)

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Ł. Kwiatkowski, D. Ilkiewicz Prefabrykowane elementy żelbetowe z betonu architektonicznego ... 36

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaPrzykład błędnego montażu blaszanych paneli zatrzaskowych ... 38

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

P. Frąckiewicz, M. Jakimowicz Zestawy wyrobów do mocowania modułów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w aspekcie wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania ... 41

SODASIL (reklama)

K. WiśniewskaBezpieczne modułowe domy aktywne wzbudzają zainteresowanie ... 45

ARBOCEL (reklama)

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje... 53

INFORMATOR PRAWNY

P. RycerzNierzetelni wykonawcy – odpowiedzialność cywilna i dyscyplinarna ... 54

AVASIL (reklama)

POLEMIKA

K. KramarzUwagi do artykułu „Osuszanie oraz izolacje wtórne i techniki wodochronne stosowane w budynkach” ... 57

THIXAN (reklama)

JUBILEUSZ 80-LECIA PROF. LECHA CZARNECKIEGO ... 58

RYNEK BUDOWLANY

Nagrody przyznane w XXIV edycji konkursu „Polski Cement w Architekturze” (artykuł sponsorowany) ... 60

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w maju 2021 roku ... 62

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w maju oraz po pięciu miesiącach 2021 roku ... 65

IBERSIL/EBROSIL (reklama)

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie pięciu miesięcy 2021 roku ... 66

KONFERENCJE

Ranking najlepszych marek budowlanych ... 68

Podsumowanie XI Kongresu Stolarki Polskiej... 69