logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Krystyna Wiśniewska

Ostatnie 30 lat to okres dynamicznego rozwoju przemysłu cementowego w Polsce. Cementownie zrealizowały inwestycje za ok. 10mld zł i obecnie należą do najnowocześniejszych w Europie. Wiele z tych inwestycji dotyczyło ograniczenia oddziaływania na środowisko naturalne. Uzyskane efekty, to m.in. redukcja emisji CO2 o ok. 30%, zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery o przeszło 92% oraz zużycia ciepła z 5700 kJ/kg do 3600 kJ/kg cementu, a także redukcja zużycia energii i wody – podkreśla Krzysztof Kieres, Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC), Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Dyckerhoff Polska. 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 06/2021, strona 62-63 (spis treści >>)