logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Małgorzata Kowalska

Z raportów dużych przedsiębiorstw przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób, przesyłanych do GUS wynika, że w marcu 2021 r. nastąpiło znaczne zwiększenie wielkości produkcji materiałów budowlanych zarówno w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r., jak i z poprzednim miesiącem br. Należy jednak zwrócić uwagę na bardzo niską bazę odniesienia w ubiegłym roku spowodowaną początkiem pandemii. Cieszy natomiast systematyczny wzrost produkcji w kolejnych miesiącach br. (w porównaniu z miesiącem poprzednim). Spośród 45 obserwowanych grup wyrobów, w marcu 2021 r. (tabela) wzrost produkcji w porównaniu z marcem 2020 r. zanotowano w 35 grupach (w lutym– tylkow13), a ażw42 poziom produkcji był wyższy niż w lutym2021 r. (w styczniu – w 27 wyższy niż w grudniu 2020 r., w lutym – w 32 wyższy niż w styczniu 2021 r.).

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 05/2021, strona 68-70 (spis treści >>)