logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Czy inspektor nadzoru budowlanego musi okazać legitymację i upoważnienie przed przeprowadzeniem kontroli?

Zgodnie z art. 81a ust. 1 ustawy Prawo budowlane organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu do obiektu budowlanego, na teren budowy, a także na teren zakładu pracy. 

Czy zarządca, który nie przestrzega przepisów dotyczących okresowych kontroli obiektów budowlanych, może otrzymać grzywnę?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, właściciel bądź zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany do przeprowadzania okresowych kontroli obiektów budowlanych. Niespełnianie tego obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, podlega karze grzywny. 

Czy można łączyć funkcję kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego?

Zgodnie z art.24 ustawy Prawo budowlane łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego jest niedopuszczalne. 

Jakie są wymagania dotyczące wyrobów budowlanych?
Jakie są konsekwencje stosowania wyrobów, które nie spełniają odpowiednich wymagań?

Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym i umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań można zastosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie wtedy...

 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 05/2021, strona 66 (spis treści >>)