logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

adwokat Piotr Paszkowski, Kancelaria Radców Prawnych Licht & Przeworska s.c.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest najważniejszym dokumentem umożliwiającym prowadzenie prac budowlanych. Określone są w niej warunki prowadzenia prac, zabezpieczenia terenu oraz nadzoru nad pracami. Do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy dołączyć projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania działki lub terenu. Tym samym wydana decyzja, przez odwołanie do tych dwóch projektów, określa także zakres prowadzonych prac. 

Literatura
[1] Art. 36a Prawa budowlanego stanowi, że każde „Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej”.
[2] Art. 40 ust. 2, 4 i 5 Prawa budowlanego.
[3] Art. 40a Prawa budowlanego.
[4] https://www.gunb.gov.pl/strona/skorzystaj- -ze-skrzynki-podawczej.
[5] Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 grudnia 2001 r., sygn. akt II SA/Kr 76/98, publ: MoP 2002, Nr 19, s. 867; Legalis.
[6] Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), dalej jako ustawa lub Prawo budowlane.
[7] Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z 13 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 471).
[8] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 kwietnia 2007 r., sygn. akt II OSK 679/06, Legalis. adwokat Piotr Paszkowski Kancelaria Radców Prawnych Licht & Przeworska s.c. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 05/2021, strona 64-65 (spis treści >>)