logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska, Stowarzyszenie DAFA

Korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania dachów i tarasów zielonych tom.in. retencjonowanie wody opadowej, niwelowanie negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa bioróżnorodności w miastach, ograniczenie energochłonności budynków(dachy zielone stanowią izolację termiczną, co powoduje, że poprawiają ich efektywność energetyczną i zmniejszają zapotrzebowanie na ogrzewanie zimą i chłodzenie latem), oczyszczanie powietrza. Powszechnie znane są również korzyści ze stosowania ogniw fotowoltaicznych jako jednego z odnawialnych źródeł energii. Ponadto jest to czyste źródło energii, ponieważ produkcja energii dzięki wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych pozwala zredukować emisję dwutlenku węgla i zanieczyszczeń do atmosfery. 

Literatura
[1] Kessling Kara,Abby Cohen, Jadon Jasso. 2017. Feasibility of Combining Solar Panels and Green Roofs on the Activities and Recreation Center.
[2] „MojaWoda” 2.0 – weź 5000 zł i oszczędzaj wodę http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/ art,1737,moja-woda-2-0-wez-5000-zl-i- -oszczedzaj-wode.html, dostęp 21.03.2021 r.
[3] RozporządzenieMinistra Infrastruktury i Budownictwa, z 14 listopada 2017 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 2285).
[4] Ustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Projekt z 12.08.2020 r., legislacja.gov.pl/projekt/12337151/katalog/ 12709767#12709767, dostęp 21.03.2021 r. Piotr Wolański Katarzyna Wolańska Stowarzyszenie DAFA

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 05/2021, strona 49-50 (spis treści >>)