logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Thermal insulation system with a fire barrier – numerical simulations of the distribution within the wall

dr inż. Paweł Krause, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0002-8398-1961

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.05.08
Studium przypadku

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych ścian zewnętrznych ocieplonych styropianem z dodatkową barierą ogniową w postaci wełny mineralnej. Założono dwa rodzaje warstwy konstrukcyjnej, wykonanej w postaci monolitycznej żelbetowej i z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego. W wyniku obliczeń otrzymano rozkłady temperatury w przekroju ściany, z wyznaczeniem charakterystycznych wartości w miejscach szczególnych. Dla przyjętych założeń wykazano nieznaczne zróżnicowanie temperatury na wewnętrznej powierzchni ściany oraz duże wartości czynnika temperaturowego fRsi.
Słowa kluczowe: izolacja termiczna; styropian; wełna mineralna; modelowanie MES.

Abstract. The article presents the results of numerical calculations of external walls insulated with polystyrene with an additional fire barrier in the form of mineral wool. Two types of construction layer were established, made of monolithic reinforced concrete and autoclaved aerated concrete blocks.As a result of the calculations, temperature distributions in the cross- -section of the wall were obtained, with their characteristic values in specific places. For the assumptionsmade, a slight temperature variation on the inner surface of the wall and high values of the temperature factor fRsi were demonstrated.
Keywords: thermal insulation; polystyrene; mineral wool; modeling MES.

Literatura
[1] Krause Paweł, Tomasz Steidl. 2017. Uszkodzenia i naprawy przegród budowlanych w aspekcie izolacyjności termicznej.Warszawa. PWN.
[2] Krause Paweł, Tomasz Steidl, B. Orlik-Kożdoń. 2016. „Cieplno-wilgotnościowe projektowanie ścian z betonu komórkowego”. Z. 3, Cz. 2, Mostki termiczne. Warszawa. Stowarzyszenie Producentów Betonów.
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690), wraz z późniejszymi zmianami.
[4] Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITPWP-03:2018.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 05/2021, strona 46-48 (spis treści >>)