logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Problems related to technical assessments of construction of supported balconies and loggias

dr hab. inż. Dariusz Bajno, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
ORCID: 0000-0001-7664-8653

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.05.06
Studium przypadku

Streszczenie. W artykule omówiono problem degradacji „odsłoniętych” konstrukcji zewnętrznych na przykładzie dwóch obiektów, w których występują, tj. jednego pochodzącego z przełomu XIX i XX wieku oraz drugiego, pochodzącego z lat dziewięćdziesiątych XX wieku (ok. 1985 r.). Wśród takich elementów, o których rzadko wspomina się w sposób merytoryczny w protokołach przeglądów okresowych, są wspomniane w tytule artykułu balkony i loggie oraz ich wyposażenie w postaci balustrad, gdzie niejednokrotnie degradacja nie zawsze jest zauważalna nieuzbrojonym okiem, a zagrożenie może okazać się bardzo poważne w skutkach.
Słowa kluczowe: trwałość; przeglądy techniczne; bezpieczeństwo konstrukcji.

Abstract. The article discusses the problem of degradation of „exposed” external elements, based on example of two building objects: one from the turn of the 19th and 20th centuries, and the other from the 90s of the 20th century (approx. 1985). Among such elements, which are rarely mentioned in a substantive manner in the protocols of periodic technical inspections, there are balconies and loggias and their equipment like balustrades, where the degradation is often not always noticeable by the unaided eye and the risk may result in the consequences.
Keywords: durability; technical inspections; safety of technical structure.

Literatura
[1]Acceptancecriteria formasonryandconcrete strength eningusing fiber-reinforced cementitious matrix (FRCM) composite systems.AC434. October 2011;
[2] Bajno Dariusz. 2013 r. Rewitalizacja konstrukcji budowlanych w obiektach zabytkowych. Bydgoszcz. UTP.
[3] Czapliński Kazimierz. 2009 r. Dawne wyroby ze stopów żelaza DWE.
[4] Czapliński Kazimierz. 2009 r. „Obliczanie dawnych konstrukcji z żeliwa i stali”.Wiadomości Konserwatorskie 26: 559 – 564.
[5] Guide to Design and Construction of Externally Bonded FRCM Systems for Repair and Strengthening Concrete and Masonry Structures American Concrete Institute® Advancing. December 2013.
[6] Materiały techniczne Visbud-Projekt sp. z o.o. Wrocław.
[7]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
[8] Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, t.j. z poźn.zm.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 05/2021, strona 34-37 (spis treści >>)