logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

On comprehensive renovation of large-panel buildings

dr inż. Marcin Kanoniczak, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
ORCID: 0000-0001-8017-645X
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
ORCID: 0000-0003-3643-9819

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.05.05
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. Pierwsze budynki wielkopłytowe w Polsce powstały na przełomie lat 50. i 60. XX wieku i nic nie wskazywało na to, że będzie to technologia dominująca – z tendencją wzrostową – w następnych trzech dekadach. Z ostatniego raportu ITB wynika, że w kraju użytkuje się obecnie ok. 60 000 budynków wielokondygnacyjnych zamieszkałych przez 10 – 12mlnmieszkańców. Podobnie jak w innych zaawansowanych technologicznie krajach przygotowywane są wielokierunkowe plany rządowe dotyczące utrzymania i modernizacji wielkiej płyty. Autorzy artykułu, po wykonaniu wielu ekspertyz poznańskich budynków wielkopłytowych, przedstawiają swoje uwagi nawiązujące do tej problematyki.
Słowa kluczowe: remont budynku; budownictwo prefabrykowane; wielka płyta.

Abstract. The first large-panel buildings in Poland were built at the turn of the 1950s and 1960s, and nothing indicated that it would be the dominant technology – with an upward trend - in the next three decades. According to the latest ITB report, there are currently around 60,000 multi-storey buildings inhabited by 10 – 12 million inhabitants in the country. As in other technologically advanced countries, multi-directional government plans are being prepared for the maintenance and modernization of the large panel. The authors of the article, after making many expert opinions of Poznań large-panel buildings, present their comments on this issue.
Keywords: building renovation; prefabricated construction; large slab.

Literatura
[1] Kanoniczak Marcin. 2019. „Problemy remontowe wewnętrznych wspólnych części pozamieszkaniowych w budynkach z wielkiej płyty”. Materiały Budowlane 559 (3): 14 – 17.
[2] Kanoniczak Marcin, P. Knyziak. 2019. „Potencjalnie słabe miejsca w konstrukcji zewnętrznych elementów budynków wielkopłytowych”. Przegląd Budowlany 9: 42 – 46.
[3] Kanoniczak Marcin. 2020. „Remonty mieszkań w budynkach wielkopłytowych”. Materiały Budowlane 569 (1): 7 – 10.
[4] Kanoniczak Marcin. 2020. „Możliwości modernizacji budynków wielkopłytowych – balkony i loggie”. Przegląd Budowlany 5: 27 – 31.
[5] Lewicki Bohdan. 2002. „Metodyka oceny stanu technicznego konstrukcji budynków wielkopłytowych”. Seria: instrukcje, wytyczne, poradniki, nr 371/2002, Budynki wielkopłytowe – wymagania podstawowe, bezpieczeństwo konstrukcji, Zeszyt 1. Warszawa. ITB.
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
[7] Runkiewicz Leonard, Barbara Szudrowicz, Robert Geryło, Jarosław Szulc, Jan Sieczkowski. 2014. „Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych (cz. 1)”. Przegląd Budowlany (7 – 8): 54 – 60.
[8] Runkiewicz Leonard, Barbara Szudrowicz, Robert Geryło, Jarosław Szulc, Jan Sieczkowski. 2014. „Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych (cz. 2)”. Przegląd Budowlany (9): 20 – 26.
[9] Sobczak-Piąstka Justyna, Adam Podhorecki. 2014. „Problemy diagnozowania stanu technicznego i modernizacji budynków z wielkiej płyty”. Inżynier Budownictwa (2): 78 – 86.
[10] Szulc Jarosław. 2018. Diagnozowanie techniczne budynków wzniesionych w technologiach uprzemysłowionych. Systemy wielkopłytowe, Instrukcje, wytyczne, poradniki. Warszawa. ITB.
[11] Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Artykuł przygotowany w ramach programu badawczego Nr 0412/SBAD/0022.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 05/2021, strona 30-33 (spis treści >>)