logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Composite materials in conservation of monuments

dr inż. Stanisław Jurczakiewicz, Politechnika Krakowska; Wydział Architektury
ORCID: 0000-0002-1621-9299

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.05.04
Studium przypadku

Streszczenie. W artykule przedstawiono kilka przykładów zastosowania materiałów kompozytowych w projektach konserwatorskich zabezpieczeń obiektów historycznych. Zaprezentowane zostały naprawy kolumn, sklepień, murowanych ścian i drewnianych belek za pomocą włókien o dużej wytrzymałości osadzonych w matrycy z żywicy lub zaprawy cementowej. W historycznych elementach konstrukcyjnych występują na ogół podobne zagrożenia i uszkodzenia, ale zawsze konieczne jest zastosowanie indywidualnego rozwiązania projektowego. Wykonanie projektu muszą poprzedzić badania historyczne obiektu oraz szczegółowe pomiary geometrii i odkształceń elementów konstrukcyjnych.
Słowa kluczowe: materiały kompozytowe; wzmacnianie konstrukcji; budynki historyczne.

Abstract. This paper presents a few examples of practical applications of composites designed for structural reinforcement and protection of historical buildings. Repairs of columns, vaults, masonry walls and wooden beams with the use of fibres of high strength in resin or cement matrix are presented. Although the threats and structural damages which occur in most historical buildings tend to be similar, individual design solutions are required in each case. Historical investigation and detailed measurement of geometry and deflections have to be made before choosing the apprioprate method of reinforcing the old structure.
Keywords: composite materials; structural reinforcements; historical buildings.

Literatura
[1] Bertolesi Elisa,Milani Gabriele, Ghiassi Bahman. 2019. „Advanced finite element modeling of textile-reinforced mortar strengthened masonry”. Numerical Modeling of Masonry and Historical Structures. From Theory to Application,Woodhead Publishing Series in Civil and Structural Engineering: 713 – 743. DOI: 10.1016/B978-0- 08-102439-3.00020-8.
[2] BorusiewiczWładysław. 1985. Konserwacja zabytków budownictwa murowanego.Warszawa. Arkady. ISBN 83-213-3240-4.
[3] German Janusz. 2000. „Materiały kompozytowe w budownictwie”. Kalejdoskop Budowlany, (6): 14 – 17. Warszawa. PWP.
[4] KadłuczkaAndrzej. 2018. Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki. Doktryny, teoria, praktyka. Cracow University of Technology. ISBN 978-83-7242-987-2.
[5] Karczmarczyk Stanisław,Roman Paruch, Stanisław Kańka, Tomasz Tracz. 2016. „Badania nieniszczące iwzmacnianie zabytkowych drewnianych więźb dachowych”. Materiały Budowlane 526 (6): 212 – 214. DOI 10.15199/33.2016.06.89.
[6] Mantegazza Giovanni, Sabina Valentino. 2008. „Instructions for the Planning of Static Cosolidation. Interventions through the use of Fibre Reinforced Cementitious Matrix – FRCM”. Direzione Tecnica Ruredil, Milan.
[7] Valluzzi Maria Rosa, Matteo Salvalaggio, Luca Sbrogiò. 2019. „Repair and conservation of masonry structures”. Numerical Modeling of Masonry and Historical Structures. From Theory to Application, Woodhead Publishing Series in Civil and Structural Engineering: 201 – 235. DOI 10.1016/B978-0-08-102439-3.00006-3
[8] www.ruregold.it.
[9] www.sika.pl.

 Przyjęto do druku: 06.04.2021 r.

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 05/2021, strona 25-27 (spis treści >>)