logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Research of influence of superficial strengthening with FRCM system on shear strength of masonry made of autoclaved aerated concrete units

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0001-9825-6343
dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0003-4015-4971
dr inż. Wojciech Mazur, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0001-6382-1496
mgr inż. Remigiusz Jokiel, BUDINŻ PB Sp. z o.o. Sp.k.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.05.02
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ścinanie wzmocnionych powierzchniowo murów z elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Stanowią one kolejny etap badań doświadczalnych mających na celu określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość murów z ABK. Badania przeprowadzono wg procedury A zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1052-3 [6]. Program badań obejmował modele wzmocnione z jednej oraz dwóch stron. Uzyskane wyniki porównano z wynikami badań modeli bez wzmocnienia [4].
Słowa kluczowe: autoklawizowany beton komórkowy (ABK); wytrzymałość na ściskanie; system FRCM; wzmocnienie powierzchniowe.

Abstract. This paper describes the results from the test of the shear strength of superficial strengthened of walls made of autoclaved aerated concrete (AAC) masonry units. These tests constitute the next stage of experimental research aimed at determining the influence of surface reinforcement with the FRCM system on the strength parameters of AAC walls. The tests were carried out in accordance with the procedure A of PN-EN 1052-3 [6]. The research program included models reinforced on one and two sides. The results were compared with the test results of models without reinforcement [4].
Keywords: autoclaved aerated concrete (AAC); compressive strength; FRCM system; superficial strengthening.

Literatura
[1] ASTME519-81 Standard TestMethod forDiagonal Tension (Shear) of Masonry Assemblages.
[2] Drobiec Łukasz,WojciechMazur, Remigiusz Jokiel. 2020. „Studies on the effects of superficial strengthening with FRCM system on compressive strength ofAACmasonry”. Budownictwo i Architektura 19 (3): 021 – 030. DOI: 10.35784/bud- -arch.2169.
[3] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński,Wojciech Mazur, Remigiusz Jokiel. 2020. „The effect of the strengthening ofAACmasonrywalls using FRCM system”. Cement Wapno Beton, 25 (5), 376 – 389. DOI: https://doi.org/10.32047/CWB. 2020.25.5.4
[4] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2015. „Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechanicznemurów z betonu komórkowego poddanych ścinaniu”.Materiały Budowlane 513 (5): 106 – 109. DOI: 10.15199/33.2015.05.44.
[5] PN-EN 1052-1:2000 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie.
[6] PN-EN 1052-3:2004/3:2009 Metody badań murów. Część 3: Określanie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie.
[7] PN-EN 1996-1-1+3:2013-05/NA:2014-03: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 05/2021, strona 17-20 (spis treści >>)