logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Kto może być autorem projektu instalacji fotowoltaicznych o mocy elektrycznej większej niż 6,5 kW ? Czy powinna być to osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie projektowania instalacji elektrycznych? 

Wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy – Prawo budowlane, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30. 

Kiedy dokonujemy wpisu do książki obiektu budowlanego oraz czy uwzględniamy w niej także przeglądy instalacji przeciwpożarowych? 

Terminowość dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego (KOB) określa § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. poz. 1134). 

Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane może przeprowadzać przeglądy stanu technicznego placów zabaw? 

Ustawa – Prawo budowlane określa wymagania dotyczące osób dokonujących kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych. W art. 62 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane wskazuje się, że kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 – 6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 

 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 03/2021, strona 64 (spis treści >>)