logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, Politechnika Wrocławska
dr inż. Piotr Berkowski, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska
dr inż. Zofia Kozyra, Politechnika Warszawska

W lutowym wydaniu miesięcznika ,,Materiały Budowlane” (nr 2/2021) opublikowany został artykuł poświęcony barierom edukacyjnym w budownictwie [1], zdiagnozowanym przez Grupę roboczą ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa. Grupa powstała w strukturze organizacyjnej Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie [2] i reprezentuje, poprzez jej członków i ekspertów, szeroko rozumiane środowisko edukacyjne i budowlane. Rezultaty prac Grupy, w tym zakresie, dostępne są w Raporcie [3]. 

Literatura
[1] Berkowski Piotr, Marta Kosior-Kazberuk. 2019. „Development of civil engineering curricula in Poland – from start of Bologna process till nowadays – a review”. W: 10. AECEF Symposium: cooperation between universities and industry in the education and employment of civil engineers: current expectations, future challenges. 20-23 listopada,Wrocław, Polska. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, s. 41-54.
[2] Fangrat Jadwiga, Małgorzata Głowacz. 2017. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie”. Materiały Budowlane 540 (8): 194 – 196. DOI: 10.15199/33.2017.08.55.
[3] Hoła Jerzy. 2021. ,,Bariery edukacyjne w budownictwie”. Materiały Budowlane 582 (2): 44 – 45.
[4] Hoła Jerzy, Henryk Zobel, Agnieszka Parys. Raport z prac Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr w budownictwie w latach 2017 – 2019, http://srkbud.zzbudowlani.pl/2020/11/30/ raport-z-prac-grupy-roboczej-ds-barier-edukacyjnych- i-zaangazowania-pracodawcow-w-proces- -ksztalcenia-kadr-w-budownictwie/.
[5] Rozporządzenie MNiSW z 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 28 września 2018 r. poz. 1861. [6] Ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz.U. z 30 sierpnia 2018 r., poz. 1668).

 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 03/2021, strona 58-59 (spis treści >>)