logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Bartłomiej Zgorzelski
dr hab. inż. Jacek Szer, prof. uczelni, Politechnika Łódzka; Katedra Fizyki Materiałów i Budownictwa Zrównoważonego

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inwestycje realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów budowlanych, zgodnie z § 204 ustęp 5 i § 206 ustęp 1Warunków Technicznych (WT) [1], wymagają przeprowadzenia analizy stanu technicznego istniejącego obiektu sąsiedniego. W przypadku inwestycji liniowych realizowanych w gęsto zaludnionych centrach miast analiza może dotyczyć jednocześnie od kilku do kilkudziesięciu niezależnych obiektów. Taki przypadek pozwala na szersze spojrzenie na kondycję zabudowy całych kwartałów miasta, ale jednocześnie etap zbierania danych pozwala określić świadomość, podejście i staranność właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych do spoczywającego na nich obowiązku związanego z utrzymaniem obiektów budowlanych zgodnie z art. 61 – 65 Prawa budowlanego (PB) [3]. 

Literatura
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. 2019.1065, t.j. z 2019.06.07).
[2] Szer Jacek, Jan Jeruzal, Iwona Szer, Piotr Filipowicz. 2020. Kontrole okresowe budynków – zalecenia, wymagania, problemy. Łódź.
[3] Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo budowlane.
[4] Zgorzelski Bartłomiej. Dane będące w zasobach BZB Projekt Biuro Zarządzania w Budownictwie.

 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 03/2021, strona 55-57 (spis treści >>)