logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Testing dampness and salinity in walls and ceramic vaults in a historical military facility

dr inż. Zygmunt Matkowski, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Ogólnego i Wodnego
ORCID: 0000-0003-4571-2821

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.03.03
Studium przypadku

Streszczenie. W artykule zawarto opis stanu technicznego, wyniki badań wilgotności masowej murów oraz sklepień ceramicznych w podziemnym historycznym obiekcie militarnym. Badania wykonano za pomocą tradycyjnej metody grawimetrycznej i metody nieniszczącej dielektrycznej. Zamieszczono również wyniki badań rodzaju i stężenia soli w murach. Na podstawie analizy uzyskanych rezultatów oceniono stopień zawilgoceniu i zasolenia murów. Uzyskane wyniki badań zostały wykorzystane na etapie projektowania zabezpieczeń przeciwwilgociowych.
Słowa kluczowe: obiekt militarny; mury i sklepienia ceramiczne; zawilgocenie; badania wilgotnościowe.

Abstract. The paper presents a description of the technical condition as well as moisture content by weight test results concerning ceramic vaults in a historical military facility. The tests were performed by means of the traditional gravimetric method and the dielectric non-destructive method. Furthermore, the tests results determining the salt types and their concentration in the walls were presented. The obtained test results were taken into account while designing damp-proofing.
Keywords: military facility; walls and ceramic vaults; dampness; moisture content tests.

Literatura
[1] https://pl.wikipedia.org.
[2] https://visitwroclaw.eu.
[3] Hoła J., J. Sikora i inni. 2010. New Tomographic method of brickwork damp identification. Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
[4] Hoła J., Zygmunt Matkowski. .2003.Materiały Budowlane 11: 11.
[5] Hoła J., Zygmunt Matkowski. 2009. Awarie budowlane: zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje: XXIV Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 2009, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego: 73.
[6] Rokiel M. 2006. Poradnik. Hydroizolacje w budownictwie. Warszawa. Dom Wydawniczy Medium.

Przyjęto do druku: 26.02.2021 r.

 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 03/2021, strona 21-23 (spis treści >>)