logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - ICiMB (reklama)
Okładka II - EPSTAL (reklama)
Okładka III - ASTRA (reklama)
Okładka IV - VELUX (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

Sz. SwierczynaProjektowanie jednociętych połączeń na łączniki jednostronne w konstrukcjach z kształtowników giętych / Designing of single-shear joints with blind fasteners in cold-formed steel structures ... 2-4
cytuj/citation: Szymon Swierczyna. 2021. Projektowanie jednociętych połączeń na łączniki jednostronne w konstrukcjach z kształtowników giętych. Materiały Budowlane 583 (3): 2-4. DOI: 10.15199/33.2021.03.01

J. KaryśOsuszanie oraz izolacje wtórne i techniki wodochronne stosowane w budynkach / Drying and repeated water-protecting isolations and techniques used in building objects ... 5-9
cytuj/citation: Jerzy Karyś. 2021. Osuszanie oraz izolacje wtórne i techniki wodochronne stosowane w budynkach. Materiały Budowlane 583 (3): 5-9. DOI: 10.15199/33.2021.03.02

Z. MatkowskiBadanie wilgotności i zasolenia murów oraz sklepień ceramicznych w historycznym obiekcie militarnym / Testing dampness and salinity in walls and ceramic vaults in a historical military facility ... 21-23
cytuj/citation: Zygmunt Matkowski. 2021. Badanie wilgotności i zasolenia murów oraz sklepień ceramicznych w historycznym obiekcie militarnym. Materiały Budowlane 583 (3): 21-23. DOI: 10.15199/33.2021.03.03

A. Kaliszuk-WieteckaDylatacje konstrukcji a zapewnienie szczelności / Expansion joints design versus the provision of tightness ... 24-26
cytuj/citation: Agnieszka Kaliszuk-Wietecka. 2021. Dylatacje konstrukcji a zapewnienie szczelności. Materiały Budowlane 583 (3): 24-26. DOI: 10.15199/33.2021.03.04

A. PiekarczykZginanie muru w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni ściany – wytrzymałość na zginanie / Masonry bending in a plane perpendicular to the wall surface – flexural strength ... 29-31
cytuj/citation: Adam Piekarczyk. 2021. Zginanie muru w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni ściany – wytrzymałość na zginanie. Materiały Budowlane 583 (3): 29-31. DOI: 10.15199/33.2021.03.05

J. TomaszewskaGospodarka materiałowa w dobie transformacji gospodarczej / Material management in the face of the economic transformation ... 36-38
cytuj/citation: Justyna Tomaszewska. 2021. Gospodarka materiałowa w dobie transformacji gospodarczej. Materiały Budowlane 583 (3): 36-38. DOI: 10.15199/33.2021.03.06

S. Czernik, M. Marcinek, B. Michałowski, M. Piasecki, J. Tomaszewska, J. MichalakCharakterystyka środowiskowa złożonych zestawów izolacji cieplnej (ETICS) z płytami z ekspandowanego polistyrenu i wełny mineralnej / Environmental characteristic of External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with expanded polystyrene boards and mineral wool ... 40-44
cytuj/citation: Sebastian Czernik, Marta Marcinek, Bartosz Michałowski, Michał Piasecki, Justyna Tomaszewska, Jacek Michalak. 2021. Charakterystyka środowiskowa złożonych zestawów izolacji cieplnej (ETICS) z płytami z ekspandowanego polistyrenu i wełny mineralnej. Materiały Budowlane 583 (3): 40-44. DOI: 10.15199/33.2021.03.07

 

 

 ***

TEMAT WYDANIA - Hydroizolacje i osuszanie obiektów

J. SiwekDeepspot w Mszczonowie – najgłębszy na świecie basen do nurkowania (artykuł sponsorowany) ... 10

M. RokielIzolacje w gruncie – odbiory ... 12

B. FranckeTrwałość hydroizolacyjnych powłok podpłytkowych na tarasach i balkonach ... 15

B. MonczyńskiTynki renowacyjne wg znowelizowanej instrukcji WTA nr 2-9-20/D ... 19

ARBOCEL P (reklama)

R. KlattWpływ zastoin wodnych na właściwości użytkowe pokrycia dachów płaskich ... 27

CANASTOL (reklama)

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

K. GrzesiakReologia kluczem do obróbki mieszanki betonowej w zakładach prefabrykacji ... 32

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaCo warto wiedzieć o wodzie i jej działaniu na dachach ... 34

BUDUJ Z GŁOWĄ (reklama)

INNOWACJE W BUDOWNICTWIE

S. Staniszewska-ChlebowskaInnowacyjne wyroby budowlane a zasady wprowadzania do obrotu ... 45

ARBOCEL (reklama)

W. Jackiewicz-Rek, K. ChilmonInnowacyjne cementowe kompozyty fotokatalityczne ... 48

SODASIL (reklama)

PRAKTYKA BUDOWLANA

M. A. Glinicki, D. Jóźwiak-NiedźwiedzkaReaktywność kruszywa w betonie ... 51

UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE OBIEKTÓW

B. Zgorzelski, J. Szer – Stan techniczny budynku a obowiązek przechowywania dokumentacji obiektu budowlanego ... 55

ARBOCEL (reklama)

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE

J. Hoła, P. Berkowski, Z. KozyraJednolite studia magisterskie na kierunku budownictwo ... 58

AKADEMIA BIM

Sz. BlochFotogrametria w architekturze i przemyśle ... 60

AVASIL (reklama)

INFORMATOR PRAWNY

P. RycerzZabezpieczenie interesów podwykonawcy w robotach budowlanych ... 62

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 64

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w styczniu 2021 roku ... 65

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w styczniu 2021 roku ... 67

THIXAN (reklama)

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w styczniu 2021 roku ... 68

IBERSIL/EBROSIL (reklama)