logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Postępowanie naprawcze a legalizacyjne

Różnica pomiędzy postępowaniem naprawczym a postępowaniem legalizacyjnym polega na tym, że pierwsze dotyczy sytuacji, w której inwestor w chwili przystąpienia do wykonywania prac legitymuje się ważnym pozwoleniem na budowę, podczas gdy przy samowoli budowlanej wykonuje roboty budowlane bez pozwolenia na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia. 

Co to jest CEEB oraz kto i od kiedy może składać deklaracje wskazujące czym ogrzewany jest budynek?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Jest ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych. Za budowę systemu odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Oprócz tego, że CEEB będzie rejestrem źródeł energii budynków, ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. W ewidencji może się znaleźć nawet ok. 5 mln budynków. 

Czy budowa instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku jest budową nowego obiektu budowlanego?

Zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane instalacje mieszczą się w definicji urządzeń budowlanych przez które rozumie się urządzenia techniczne (przyłącza i urządzenia instalacyjne) związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 02/2021, strona 66 (spis treści >>)