logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Janusz Kobylarz

Po wzroście o ponad 10%sprzedaży produkcji budowlano- montażowej zrealizowanej na terenie kraju w 2017 i 2018 r. przez wszystkie przedsiębiorstwa budowlane oraz o 4,8%w 2019 r., produkcja w 2020 r. wg wstępnych szacunków była mniejsza (w cenach stałych) o ok. 2% niż w 2019 r. W przedsiębiorstwach o liczbie pracujących 10 i więcej osób sprzedaż produkcji zmniejszyła się w 2020 r. o 2,2%, wobec wzrostu o 2,6% w 2019 r. Mimo, że w I kwartale 2020 r. wyniki były większe o 5,8% niż przed rokiem, to spowolnienie tempa wzrostu sprzedaży produkcji budowlano- montażowej obserwowano już w poszczególnych miesiącach tego kwartału. 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 02/2021, strona 54-56 (spis treści >>)