logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

mgr Małgorzata Kowalska

Badania GUS przeprowadzone w cyklu miesięcznym w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób, produkujących materiały stosowane w budownictwie wykazały, że w 2020 r. w 22 grupach wyrobów spośród 45 obserwowanych odnotowano dodatnią dynamikę produkcji, a w pozostałych 23 spadek produkcji. W grudniu 2020 r. zanotowano znaczny spadek produkcji w porównaniu z listopadem, bo aż w 39 grupach, podobnie jak w listopadzie 2020 r., kiedy zanotowano spadek w porównaniu z październikiem również w 39 grupach. Analogiczna sytuacja wystąpiła w latach poprzednich, kiedy w listopadzie i grudniu notowano spadek produkcji w porównaniu z miesiącem poprzednim. 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 02/2021, strona 51-53 (spis treści >>)