logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

dr inż. Grzegorz Śmiertka

W wyniku rewolucji przemysłowej na świecie zwiększyło się zużycie energii, która do niedawna pozyskiwana była najczęściej z węgla, ropy naftowej lub gazu. Efektem wspomnianej rewolucji przemysłowej jest wszechobecne globalne ocieplenie. Zmiany klimatyczne w postaci wzrostu średniej temperatury na Ziemi oraz ponadnormatywnych opadów atmosferycznych w okresach wiosny i jesieni, a także letnich susz wymusiły globalną zmianę podejścia do gospodarki wodą słodką. 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 02/2021, strona 26 (spis treści >>)