logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ (reklama)
Okładka II - VELUX (reklama)
Okładka III - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (reklama)
Okładka IV - SOLBET (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

A. DudzińskaEfektywność nocnej wentylacji w ograniczaniu przegrzewania pasywnej hali sportowej w Krakowie / Efficiency of night ventilation in limiting the overheating of passive sports hall in Cracow ... 2-6
cytuj/citation: Anna Dudzińska. 2021. Efektywność nocnej wentylacji w ograniczaniu przegrzewania pasywnej hali sportowej w Krakowie. Materiały Budowlane 581 (1): 2-6. DOI: 10.15199/33.2021.01.01

I. Kata, Z. Stasica, K. SzafranCzynniki sprzyjające korozji mikrobiologicznej ocieplonych elewacji i sposoby jej zapobiegania / Factors influencing the development of microbial corrosion of the facade and prevention methods ... 34-35
cytuj/citation: Iwona Kata, Zofia Stasica, Krzysztof Szafran. 2021. Czynniki sprzyjające korozji mikrobiologicznej ocieplonych elewacji i sposoby jej zapobiegania. Materiały Budowlane 581 (1): 34-35. DOI: 10.15199/33.2021.01.02

R. StachniewiczOcena stanu technicznego budynku i jego instalacji za pomocą termowizji / Evaluation of the technical condition of the building and its installation using thermal imaging ... 50-52
cytuj/citation: Robert Stachniewicz. 2021. Ocena stanu technicznego budynku i jego instalacji za pomocą termowizji. Materiały Budowlane 581 (1): 50-52. DOI: 10.15199/33.2021.01.03

 

 ***

ARBOCEL - P (reklama)

TEMAT WYDANIA - Oszczędność energii w budownictwie

A. Węglarz, O.Kulik, T. SkoczkowskiNiskoemisyjne budownictwo w Polsce w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu ... 7

FAKRO (reklama)

M. Firlej-Balik, M. Fedorczak-Cisak, T. GałązkaDziałania na rzecz efektywności energetycznej w sektorze budownictwa ... 12

CANASTOL (reklama)

WINS TYTAN (reklama)

E. Winkowska, A. Węglarz, M. DłużewskiUstawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów po nowelizacjach – część 1 ... 18

ARBOCEL (reklama)

J. Klimczak, Ł. Kulczycki – Wysokoefektywne systemy ociepleń  (artykuł sponsorowany) ... 22

J. ŻurawskiAudyt energetyczny po nowelizacjach rozporządzeń „audytowych” ... 24

SODASIL (reklama)

M. Niziurska, M. Wieczorek, K. BorkowiczBadania ogniowe systemów ociepleń w dużej skali ... 27

ARBOCEL (reklama)

M. HyjekPożar ściany zewnętrznej z barierami ogniowymi (artykuł sponsorowany) ... 30

ROCKWOOL (reklama)

A. Węglarz, K. JanikNajważniejsze zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej ... 36

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

L. Misiewicz, K. Łaskawiec, T. RybarczykWytrzymałość spoiny w murze z ABK na zginanie ... 38

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

B. PodgórskiPrefabrykowane elementy sprężone w konstrukcjach dachowych ... 40

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaZalety dachów wentylowanych ... 42

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

B. PapisOcena reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie badań małej skali w kalorymetrze stożkowym ... 45

AVASIL (reklama)

PRAKTYKA BUDOWLANA

Z. CzajkaDrzwi z krytymi okuciami ... 48

UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE OBIEKTÓW

R. Ptaszyński, J. SzerBadania porównawcze oceny zużycia wielorodzinnych budynków mieszkalnych ... 53

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Potencjał kadrowy budownictwa w Polsce do 2050 roku ... 57

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 60

Kolejna odsłona serwisu e-budownictwo ... 61

e-CRUB – nowe rozwiązanie, nowe możliwości ... 61

INFORMATOR PRAWNY

L. Pabisiak„Stara” samowola budowlana oraz opłaty legalizacyjne w świetle nowelizacji ustawy – Prawo budowlane ... 62

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w listopadzie 2020 roku ... 64

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w listopadzie 2020 roku ... 67

THIXAN (reklama)

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie jedenastu miesięcy 2020 roku ... 68

IBERSIL/EBROSIL (reklama)

M. SochackiEuropejski rynek budowlany „złapie oddech” nie wcześniej niż w 2023 roku ... 70