logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

prof. dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, Politechnika Świętokrzyska

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” (26 – 28.10.2020 r.), zorganizowana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) Odział Kielce oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, odbyła się w trybie zdalnym na platformie Cisco Webex Meetings. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki; Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego; Główny Urząd Nadzoru Budowlanego; Instytut Techniki Budowlanej; Polska Izba Inżynierów Budownictwa; Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa; Politechnika Świętokrzyska oraz Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa: Małopolska; Mazowiecka; Śląska i Świętokrzyska, natomiast patronat medialny czasopisma: Materiały Budowlane; Inżynier Budownictwa; Inżynieria i Budownictwo; Przegląd Budowlany; Biuletyn Świętokrzyski; budownictwoinzynieryjne.pl; Budownictwo i Prawo; Builder; Mosty; Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne; Structure and Environment; Nowoczesne Hale; Magazyn Autostrady.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2020, strona 69 (spis treści >>)