logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Budowa przyłączy – po nowelizacji

Nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 r. w drodze ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471, z późn. zm.), nie zmieniła procedur dotyczących realizacji przyłączy, a jedynie ich umiejscowienie w poszczególnych przepisach. 

Czy w świetle znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo budowlane do wniosku o pozwolenie na budowę można dołączać kopie innych dokumentów?

Nowelizacja, która weszła w życie 19 września 2020 r., nadała nowe brzmienie m.in. artykułowi 33 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane. 

Jakie dokumenty w myśl zmienionych nowelizacją przepisów należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, w przypadku którego pozwolenie na budowę wydano przed dwoma laty?

Zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471, z późn. zm.), która weszła w życie 19 września br., do zamierzeń budowlanych realizowanych na podstawie projektu budowlanego sporządzonego zgodnie z dotychczasowymi przepisami… 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2020, strona 68 (spis treści >>)