logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Janusz Kobylarz

W październiku 2020 r. sprzedaż produkcji budowlano- montażowej zrealizowana na terenie kraju w przedsiębiorstwach budowlanych o liczbie pracujących 10 i więcej osób była mniejsza (w cenach stałych) o 5,9% niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku (kiedy odnotowano efekty gorsze o 4,1%), co oznacza mniejszy spadek niż w trzech poprzednich miesiącach (we wrześniu 2020 r. wyniósł on 9,8%). Podobnie jak w poprzednich trzech miesiącach zmniejszenie zrealizowanej sprzedaży produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym skala spadku zwiększyła się tylko w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu budynków – do 11,3% (w październiku 2019 r. spadek o 0,4%), natomiast zmniejszyła w firmach zajmujących się głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – do 4,0% (spadek o 8,6%) oraz w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest realizacja specjalistycznych robót budowlanych – do 1,8% (wzrost o 0,3%). 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2020, strona 66-67 (spis treści >>)