logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr Małgorzata Kowalska

Wyniki badań GUS, bazujące na raportach dużych przedsiębiorstw przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób, wskazują, że rosnące od kilku miesięcy tempo wzrostu produkcji materiałów budowlanych w październiku 2020 r. zastało lekko przyhamowane. Spośród 45 obserwowanych grup wyrobów dodatnią dynamikę produkcji w październiku 2020 r. w porównaniu zarówno z październikiem2019 r., jak iwrześniem2020 r. zanotowano w 23 grupach (we wrześniu 2020 r. w porównaniu z wrześniem 2019 r. – w32, a w porównaniu z sierpniem2020 r. – w 33). 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2020, strona 62-64 (spis treści >>)