logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Noise barriers as a construction product in view of the requirements of PN-EN 14388 standard

dr inż. Elżbieta Nowicka, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ORCID: 0000-0002-7993-8215
mgr inż. Marzena Jakimowicz, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ORCID: 0000-0002-8173-3585

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.12.07
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. Budowa ekranów akustycznych wzdłuż dróg pozwala uchronić znajdujące się za nimi mieszkania, ludzi i środowisko przed nadmiernym hałasem drogowym. Ekran akustyczny dzięki odpowiedniej konstrukcji oraz specjalnej geometrii może niwelować niekorzystne skutki zbyt wysokiego poziomu natężenia dźwięku od ruchu drogowego. Zgodnie z PN-EN 14388 [2], ekrany akustyczne to drogowe urządzenia przeciwhałasowe składające się z: ekranu przeciwdźwiękowego, który bezpośrednio powstrzymuje dźwięki powietrzne generowane przez ruch drogowy; panelu akustycznego o określonych właściwościach akustycznych; okładziny umocowanej na ścianie lub na innej konstrukcji; dodatkowego urządzenia przeciwhałasowego, które wpływa na właściwości akustyczne podstawowego urządzenia przeciwhałasowego (ogranicza dyfrakcję fali dźwiękowej na krawędzi).
Słowa kluczowe: ekrany drogowe; wyrób budowlany; wymagania normy.

Abstract. The construction of noise barriers along the roads allows to protect the apartments, people and the environment behind them from excessive road noise. The acoustic screen, thanks to the appropriate construction and special geometry, can reduce the adverse effects of exposure to too high levels of noise from road traffic. According to the PN-EN 14388 [2] standard, acoustic screens are road anti-noise devices, in which we can distinguish: anti-noise screen, i.e. an anti-noise device that directly inhibits airborne sounds generated by road traffic; acoustic panel – an element of an anti-noise device with specific acoustic properties; cladding – anti-noise device, mounted on a wall or other structure; additional anti-noise device that affects the acoustic properties of the basic anti-noise device (reduces the diffraction of the sound wave at the edge).
Keywords: noise barriers; construction product; standard requirements.

Literatura
[1] Nowicka Elżbieta, Marzena Jakimowicz, Sebastian Wall, Andrzej Kolbrecki, A. Strąk, D. Bekierski. 2013. Ekrany akustyczne jako wyrób budowlany w świetle regulacji nowego rozporządzenia CPR, I Seminarium Ochrona Środowiska przed Hałasem: Ekrany w ochronie akustycznej środowiska. Materiały konferencyjne. Kraków.
[2] PN-EN 14388:2009 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Specyfikacje.
[3] PN-EN 1793-1:2001 Drogowe urządzenia przeciw hałasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych. Część 1: Właściwa charakterystyka pochłaniania dźwięku.
[4] PN-EN 1793-2:2001 Drogowe urządzenia przeciw hałasowe. Metoda oznaczania właściwości akustycznych. Część 2: Podstawowe właściwości izolacji od dźwięków powietrznych w warunkach dźwięku rozproszonego.
[5] PN-EN 1794-1:2011 Drogowe urządzenia przeciw hałasowe. Wymagania poza akustyczne. Część 1: Właściwości mechaniczne i stateczność.
[6] PN-EN 1794-2:2011 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Wymagania pozaakustyczne. Część 2: Ogólne bezpieczeństwo i wymagania ekologiczne.
[7] PN-EN 14389-2:2005 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Procedury do ustalania długoterminowych wymagań. Część 2: Charakterystyki poza akustyczne.
[8] PN-EN 13501-1:2010P Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
[9] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 63, poz. 735).
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 469 z późniejszymi zmianami).

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2020, strona 50-53 (spis treści >>)