logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Jan Bobrowicz, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Certyfikacji

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Beton jest uniwersalnym tworzywem, którego właściwości doceniają nie tylko inwestorzy budowlani, architekci, wykonawcy i użytkownicy obiektów z niego wybudowanych, ale także ekolodzy. W fazie aplikacji można go dowolnie kształtować za pomocą deskowania. Wytrzymuje wysoką temperaturę pożarową. Od niedawna budzi zainteresowanie budowniczych obiektów pasywnych, energooszczędnych, plus-energetycznych itp., ponieważ dzięki dużej masie kumuluje ciepło lub zimno (25 – 50%energii potrzebnej do wytworzenia i utrzymania komfortu klimatycznego w pomieszczeniach). Osiąga nawet 100-letnią trwałość, bez potrzeby konserwacji. Mineralny rodowód betonu upoważnia do porównywania go z neutralną dla środowiska naturalną skałą, a więc nie szkodzi ziemi ani wodzie gruntowej, atmosferze, światu flory i fauny, nie oddziałuje również negatywnie na środowisko naturalne przez zanieczyszczenia stałe, ciekłe, lotne oraz emisje o charakterze energetycznym.   

Literatura
[1] Bajorek Grzegorz. 2017. Pielęgnacja betonu w okresie dojrzewania. Kraków. Stowarzyszenie Producentów Cementu.
[2] Bobrowicz Jan, J. Babińska. 2016. Trwałość betonu w kontekście reaktywności alkalicznej kruszyw. [In:] IX Konferencja Dni Betonu: Tradycja i nowoczesność, Wisła.
[3] Giergiczny Zbigniew. i in. 2016. Poradnik: Cement, kruszywa i beton w ofercie Grupy Górażdże. Rodzaje, właściwości, zastosowanie. Chorula. Górażdże Cement.
[4] Kłosiński B., J. Bażyński i in. 1998. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2.Warszawa. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych.
[5] PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia normy PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[6] PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu.
[7] PN-EN 13055 Kruszywa lekkie.
[8] PN-EN 206 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
[9] PN-B-19707 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności.
[10] PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2:Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.
[11] Wiłun Z. 2007. Zarys geotechniki. Warszawa. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2020, strona 26-28 (spis treści >>)