logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Hempcrete material for use in sustainable construction

mgr inż. Igor Klementowski, Politechnika Opolska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0002-6992-1698
dr inż. Sławomir Pochwała, Politechnika Opolska; Wydział Mechaniczny
ORCID: 0000-0002-8128-5495
dr hab. inż. Anna Król, prof. PO, Politechnika Opolska; Wydział Mechaniczny
ORCID: 0000-0002-3674-850X

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.12.03
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono charakterystykę betonu konopnego (ang. hempcrete) na podstawie przeglądu literatury oraz własnych badań wstępnych. Beton konopny jako kompozyt nie został dokładnie zbadany, a jego skład unormowany pomimo tego, że składa się z dobrze znanych komponentów oraz szeroko opisanych w literaturze. Charakteryzuje się małym współczynnikiem przenikania ciepła i dużą jego akumulacją, co wpływa na poprawę komfortu cieplnego użytkowników budynków. Porowatość kompozytu przekłada się także na dobrą izolacyjność akustyczną – coraz ważniejszy parametr we współczesnym budownictwie. Ujemny ślad węglowy stawia go na piedestale wśród innych ekologicznych materiałów. Beton konopny jest paroprzepuszczalny, a więc reguluje wilgotność względną w pomieszczeniach, dzięki czemu nie ma obawy o rozwój mikroorganizmów w przegrodzie.
Słowa kluczowe: beton konopny; budownictwo naturalne; kompozyt.

Abstract. The article presents the characteristics of hemp concrete on the basis of a literature review and own experience with preliminary research. This material, as a composite, has not been thoroughly studied and its composition is standardised, despite the fact that it consists of well-known, used and widely described components. It is characterized by a low coefficient of heat penetration with high heat accumulation, which greatly improves the conditions of thermal comfort for users. The level of porosity of the composite also translates into acoustic insulation, which is becoming an increasingly important parameter for modern construction. Negative carbon foot print putsit on the pedestal among other ecological materials. Hemp concrete is vapour-permeable, so it regulates the relative humidity in rooms, so there is no concern about the development of microorganisms in the partition.
Keywords: hemp concrete; natural construction; composite.

Literatura
[1] Brzyski Przemysław. „Kompozyt wapienno- -konopny. Charakterystyka i technologia wykonania”. Budownictwo, Część 1. Katedra Budownictwa Ogólnego, Wydział Budownictwa i Architektury Politechnika Lubelska.
[2] Brzyski Przemysław, Stanisław Fic. 2015. „Charakterystyka kompozytu wapienno-konopnego i jego zastosowanie w budownictwie”. Budownictwo i Architektura 14 (2): 11 – 19.
[3] Hoffmann Marcin, Szymon Skibicki, Paweł Pankratow, Adam Zieliński, Mirosław Pajor, Mateusz Techman. 2020. „Automation in the Construction of a 3D-Printed ConcreteWall with the Use of a Lintel Gripper”. Materials.
[4] https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn. net/v/t31.0- 8/11850672_414134268777889_3471844334321 97219_o. jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=730e14&_ n c _ o h c = sRXxGjVVBt gAX8Uv rDy&_ nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=ee99caf56a- 798970dacf62b78fd5128b&oe=5F9699A3, 27.09.2020 r.
[5] https://preview.redd.it/nt69f0ghw7tz.jpg? width=640&crop=smart&auto=webp&s=d8fabd2ebee004a1f8a7cde46596d89ba585606d, 27.09.2020r.
[6] https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images? q=tbn%3AANd9GcTZ_jUGPbTqQRB7h KPNH-yK9ZS1R_xroU5fVQ&usqp=CAU, 27.09.2020r.
[7] Jami T., S. R. Karade, L. P. Singh. 2019. „Areview of the properties of hemp concrete for green building applications”. Journal of Cleaner Production.
[8] Pochwała Sławomir, Damian Makiola, Stanisław Anwailer, Michał Böhm. 2020. „The Heat Conductivity Properties of Hemp – Lime Composite Material Used in Single-Family”. Buildings Materials.
[9] Sáez-Pérez M. P., M. Brümmer, J. A. Durán- -Suárez. 2020. „Areviewof the factors affecting the properties and performance of hemp aggregate concretes”. Journal of Building Engineering vol. 31
[10] Stanwix William, Alex Sparrow. 2014. „Designing and building with hemp-lime”. The Hempcrete Book, UK, Uit Cambridge Ltd.

Przyjęto do druku: 03.11.2020 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2020, strona 16-17 (spis treści >>)