logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Effect of the addition of rubber dust SBR on the properties of cement mortars

dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Budownictwa
ORCID: 0000-0002-1521-8681
mgr inż. Filip Szmatuła, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie
ORCID: 0000-0001-9725-1540

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.12.02
Doniesienie naukowe

Streszczenie. Zagospodarowanie odpadów gumowych ma duże znaczenie dla ochrony środowiska. Ważny jest też aspekt ekonomiczny. W wyniku recyklingu materiałowego odpadów gumowych otrzymuje się granulat o różnych frakcjach, który jest z powodzeniem stosowany np. w budownictwie drogowym do modyfikacji asfaltów. Prowadzone są także badania zastosowania granulatów gumowych do produkcji betonu cementowego. W artykule przedstawiono wyniki badań zapraw cementowych z dodatkiem miału gumowego SBR z recyklingu odpadów gumowych pochodzących ze sprzętów AGD, uszczelek samochodowych i taśmociągów przemysłowych. Zastosowanie miału gumowego w zaprawach cementowych powoduje zmniejszenie ich wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie oraz gęstości pozornej i zwiększenie nasiąkliwości ze wzrostem ilości miału gumowego. Wzrost ilości gumy sprawia, że zaprawa staje się materiałem mniej kruchym, ponieważ rośnie relacja między wytrzymałością na rozciąganie i wytrzymałością na ściskanie.
Słowa kluczowe: granulat gumowy; beton; wytrzymałość; nasiąkliwość; gęstość.

Abstract. Themanagement of rubberwaste is of great importance for environmental protection, the economic aspect is important. The material recycling of rubber waste results in granulate with different fractions. It is successfully used e.g. in road construction to modify asphalt. Research is also being conducted into the use of rubber granules for the production of cement concrete. The article presents the results of tests of cement mortars with the addition of SBR rubber dust from recycled rubber waste from household appliances, car seals and industrial belt conveyors. The application of rubber dust in cement mortars causes a decrease in their compressive and tensile strength, a decrease in apparent density and an increase in absorbability with an increase in the amount of rubber dust. The increase in the amount of rubber makes the mortar less brittle as the relation between tensile strength and compressive strength increases.
Keywords: rubber granulate; concrete; strength; absorbability; density.

Literatura
[1] Adamczyk I. 2019. „The analysis of the compression strength of concrete modified with rubber granules SBR and polyethene terephthalate”. Zeszysty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Budownictwo, (25): 9 – 14.
[2] Bjegović D., A. Baricević, M. Serdar. 2011. „Durability properties of concrete with recycled waste tyres”. XII International Conference an Durability of Building Materials and Components (DBMC)”, Porto, Portugal, 12-15 April.
[3] Gerges N. N., C. A. Issa, S. R. Fawaz. 2018. „Rubber concrete: Mechanics and dynamical properties”. Case Studies in ConstructionMaterials, (9), e00184.
[4] Jurczak R. 2012. „Badania i ocena wpływu granulatu gumowego na właściwości betonu asfaltowego”. Izolacje, (3): 27 – 30.
[5] Jusli E., H.M. Nor, R. P. Jaya, Z. Haton. 2015. „Effect of rubber tyre rranules on concrete strength and the microstructure characteristics of rubberized concrete”. Applied Mechanics and Materials (773 – 774): 928 – 932.
[6] Kamiński M., Cz. Bywalski, M. Maszczak. 2013. „Zastosowanie granulatu gumowego w betonie”. Materiały Budowlane 487 (3): 30 – 31.
[7] Silva F.M., E. J. P.Miranda, J.M. C. Dos Santos, LA. Gache-Barbarosa,A. E. Gomes, R. C. C. Lintz. 2019. „The use of tire rubber in the production of high-performance concrete”. Cerâmica (65), Suppl. 1: 110 – 114.
[8] Sybiliski D. 2009. „Zastosowanie odpadów gumowych w budownictwie”. Przegląd Budowlany (5): 37 – 44.
[9] Trzaska E. 2009. „Zastosowanie zużytych opon samochodowych w budownictwie drogowym”. Przegląd Budowlany (5): 37 – 44.
[10] Wojciechowski A., R. Michalski, E. Kamińska. 2012. „Wybrane metody zagospodarowania zużytych opon”. Polimery (57) 9: 656 – 660.
[11] Xue G., M-l Cao. 2017. „Effect of modified rubber particles mixing amount on properties od cement mortar”. Advances of Civil Engineering: 8643839.

Przyjęto do druku: 23.11.2020 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2020, strona 12-15 (spis treści >>)