logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, prof. ICiMB, emerytowany profesor ICiMB;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bardzo szybkie tempo przyrostu ludności świata, zwiększające się zapotrzebowanie na surowce i energię oraz podnoszenie poziomu życia społeczeństw w coraz większym stopniu wywierają wpływ na środowisko naturalne. Przejawia się to zmniejszeniem zasobów surowców naturalnych (w tym energetycznych), jak również zwiększoną emisją tzw. gazów cieplarnianych do atmosfery. Efektem tego jest wzrost średniej temperatury atmosfery i powierzchni ziemi oraz występowanie coraz częściej anomalii klimatycznych w przyrodzie.  

Literatura
[1] Gębarowski Piotr, Bogumiła Górska, Agnieszka Michalik, Genowefa Zapotoczna-Sytek, Marek Gawlicki. 2011. „Autoklawizowany beton komórkowy – materiał przyjazny dla człowieka i środowiska”. 5. Międzynarodowa Konferencja „Autoklawizowany Beton Komórkowy. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju”. Bydgoszcz 14 – 17 września 2011. s. 601 – 612.
[2] Hums Dieter. 1992. „Ecological aspect for the production and use of autoclaved aerated concrete”. Proceedings of the 3RD Rilem International Symposium on Autoclaved Aerated Concrete. Zürich 14 – 16 October 1992. s. 271 – 275.
[3] Łaskawiec Katarzyna, Małgorzata Piotrowicz, Piotr Romanowski, Piotr Zając. 2016. „Wpływ autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) na podstawowe cechy związane z trwałością betonu kruszywowego”. IX Konferencja „Dni Betonu”. Wisła 10 – 12 października 2016. s. 181 – 188.
[4] Małecki Marek, Jan Małolepszy, Lech Misiewicz. 2014. „Beton komórkowy – materiał budowlany z przyszłością”. Konferencja „Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność”. Wisła 13 – 15 października 2014. s. 691 – 701.
[5] Małkowski Tomasz. 2020. „Efektywna budowa z materiałów Ytong, Silka i Multipor”. Materiały Budowlane 578 (10): 8 – 9.
[6] Materiały Ministerstw: Przedsiębiorczości i Technologii, Energii, Klimatu i Środowiska, Aktywów Państwowych.
[7] Materiały z 5.Międzynarodowej Konferencji „Autoklawizowany Beton Komórkowy. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju”. Bydgoszcz 14 – 17 września 2011 r.
[8] Michałowski Bartosz, Marta Marcinek, Justyna Tomaszewska, Sebastian Czernik, Michał Piasecki, Robert Geryło, Jacek Michalak. 2019. „Charakterystyka środowiskowa systemów ETICS w latach 2014 – 2019”. Materiały Budowlane 568 (12); 20 – 23. DOI: 10.15199/33.2019.12.02.
[9] Misiewicz Lech. 2020. „Rynek materiałów budowlanych do wznoszenia ścian w Polsce w 2019 roku”. Materiały Budowlane 572 (4): 8 – 9.
[10] Misiewicz Lech. 2020. „Beton komórkowy konstrukcyjnymi izolacyjnym materiałem budowlanym”. Materiały Budowlane 570 (2): 28 – 29.
[11] Piasecki Michał. 2019. Międzynarodowa współpraca dotycząca harmonizacji wymagań i ocen środowiskowych wyrobów budowlanych”. Materiały Budowlane 559 (3): 64 – 66.
[12] PN-EN 15804 + A1+FPr A2 Zrównoważoność obiektów budowlanych – Deklaracje środowiskowe wyrobów – Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych.
[13] PN-ISO 14025:2009 Etykiety i deklaracje środowiskowa – Deklaracje środowiskowe III typu – Zasady i procedury.
[14] PN-EN 771 – 4 + A1:2015 – 10P.Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
[15] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady nr 89/106 EWG (Dz. Urz. UE L88 z 04.04.2011 r. z późn. zm.).
[16] Szczygielski Tomasz. 2020. „Zielony Ład Europejski jako kierunek neutralności klimatycznej”. Materiały z XXVII Konferencji „Popioły z Energetyki”. Zakopane 28 – 30 września 2020 r.
[17] Wiejski Paweł. „Zielony Ład dla Europy Uwarunkowania, Narzędzia, Perspektywy”.
[18] Zapotoczna-Sytek Genowefa. 2018. „Zrównoważony rozwój a procesy wytwarzania i stosowania wyrobów dla budowlanych obiektów antropogenicznych”. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”. Warszawa 16 – 17 listopada 2018 r.
[19] Zapotoczna-Sytek Genowefa, Svetozar Balkovic. 2013. Autoklawizowany beton komórkowy. Technologia, właściwości. Zastosowanie. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Stowarzyszenie Producentów Betonów.
[20] Zapotoczna-Sytek Genowefa. 2019. Historia autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
[21] Zapotoczna-Sytek Genowefa. 2015. „Autoklawizowany beton komórkowy na popiołach lotnych”. Materiały Budowlane 510 (2): 53 – 56.
[22] Zapotoczna-Sytek Genowefa. 2019. „Trwałość autoklawizowanego betonu komórkowego w świetle polskich doświadczeń”. Materiały Budowlane 565 (9): 6 – 10 oraz Materiały z 6. Międzynarodowej Konferencji „Autoklawizowany Beton Komórkowy”. Poczdam, 4 – 6 września 2018: s. 53 – 62.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2020, strona 8 - 11 (spis treści >>)