logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - UNIRUBBER (reklama)
Okładka II - PSPS (reklama)
Okładka III - ITB (reklama)
Okładka IV - UTP (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

A. Powęzka, M. BanaśBadanie jednorodności i wytrzymałości betonu na ściskanie metodą sklerometryczną / Examination of homogeneity and compressive strength of concrete by the sclerometric method ... 3-7
cytuj/citation: Aleksandra Powęzka, Mateusz Banaś. 2020. Badanie jednorodności i wytrzymałości betonu na ściskanie metodą sklerometryczną. Materiały Budowlane 580 (12): 3-7. DOI: 10.15199/33.2020.12.01

J. Korentz, F. SzmatułaWpływ dodatku miału gumowego SBR na właściwości zapraw cementowych / Effect of the addition of rubber dust SBR on the properties of cement mortars ... 12-15
cytuj/citation: Jacek Korentz, Filip Szmatuła. 2020. Wpływ dodatku miału gumowego SBR na właściwości zapraw cementowych. Materiały Budowlane 580 (12): 12-15. DOI: 10.15199/33.2020.12.02

I. Klementowski, S. Pochwała, A. KrólBeton konopny do zastosowania w zrównoważonym budownictwie / Hempcrete material for use in sustainable construction ... 16-17
cytuj/citation: Igor Klementowski, Sławomir Pochwała, Anna Król. 2020. Beton konopny do zastosowania w zrównoważonym budownictwie. Materiały Budowlane 580 (12): 16-17. DOI: 10.15199/33.2020.12.03

D. Masłowska, T. Szczygielski –  Bezodpadowa energetyka węglowa celem do osiągnięcia gospodarki o obiegu zamkniętym i Europejskiego Zielonego Ładu / The zero waste coal power in achieving the circular economy and European Green Deal ambition ... 20-23
cytuj/citation: Dagmara Masłowska, Tomasz Szczygielski. 2020. Bezodpadowa energetyka węglowa celem do osiągnięcia gospodarki o obiegu zamkniętym i Europejskiego Zielonego Ładu. Materiały Budowlane 580 (12): 20-23. DOI: 10.15199/33.2020.12.04

Ł. Drobiec, W. Mazur, R. Jokiel –  Badanie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie zarysowanych murów z ABK / Research of influence of superficial strengthening with FRCM system on compressive strength of cracked AAC masonry ... 33-35
cytuj/citation: Łukasz Drobiec, Wojciech Mazur, Remigiusz Jokiel. 2020. Badanie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie zarysowanych murów z ABK. Materiały Budowlane 580 (12): 33-35. DOI: 10.15199/33.2020.12.05

S. Boroń –  Modelowanie numeryczne CFD w badaniu zmiany ciśnienia w pomieszczeniu chronionym stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi / Numerical modelling CFD in the research of pressure changes in a room protected by fixed gaseous extinguishing systems ... 40-43
cytuj/citation: Sylwia Boroń. 2020. Modelowanie numeryczne CFD w badaniu zmiany ciśnienia w pomieszczeniu chronionym stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi. Materiały Budowlane 580 (12): 40-43. DOI: 10.15199/33.2020.12.06

E. Nowicka, M. Jakimowicz –  Ekrany akustyczne jako wyrób budowlany w świetle wymagań normy PN-EN 14388 / Noise barriers as a construction product in view of the requirements of PN-EN 14388 standard ... 50-53
cytuj/citation: Elżbieta Nowicka, Marzena Jakimowicz. 2020. Ekrany akustyczne jako wyrób budowlany w świetle wymagań normy PN-EN 14388. Materiały Budowlane 580 (12): 50-53. DOI: 10.15199/33.2020.12.07

  

 

 ***

ARBOCEL - P (reklama)

TEMAT WYDANIA - ZASTOSOWANIE ODPADÓW W BUDOWNICTWIE

G. Zapotoczna-SytekAutoklawizowany beton komórkowy a środowisko naturalne ... 8

CANASTOL (reklama)

ARBOCEL (reklama)

SODASIL (reklama)

T. SzczygielskiPopioły z energetyki w gospodarce o obiegu zamkniętym ... 18

Z. B. Kohutek, G. BajorekBeton w świetle potrzeb ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju ...  24

ROBOTY BUDOWLANE W OBNIŻONEJ TEMPERATURZE

J. BobrowiczNowelizacja poradnika „Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury” ... 26

Wymiana okien w sezonie zimowym (artykuł sponsorowany) ... 29

G. Bajorek, Z. B. KohutekSpecyfika robót betonowych w warunkach zimowych ... 30

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

M. Miszczuk, A. MakośBIM w Skandynawii ... 36

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaWentylowanie dachów o małym spadku ... 38

PRAKTYKA BUDOWLANA

M. WesołowskaZapobieganie degradacji murów licowych ... 44

A. NoskowiakTworzywa drzewne we współczesnym budownictwie ... 47

ARBOCEL (reklama)

AVASIL (reklama)

A. PersZłote statuetki przyznane w Konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku!” ... 54

ZCB OWCZARY (reklama)

AKADEMIA BIM

W. LelekTechnologia BIM – narzędzie do zarządzania projektem ... 56

INFORMATOR PRAWNY

P. RycerzPraktyczne aspekty kary umownej ... 58

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE

J. Fangrat, M. Głowacz, L. Runkiewicz, S. WallWybrane metody badawcze do określania warunków certyfikacji i walidacji wyrobów budowlanych oraz programu kształcenia i kompetencji w budownictwie ... 60

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w październiku 2020 roku ... 62

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w październiku 2020 roku ... 65

THIXAN (reklama)

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dziesięciu miesięcy 2020 roku ... 66

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 68

KONFERENCJE

B. GoszczyńskaWarsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego ... 69