logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

mgr Janusz Kobylarz

W lipcu br. sprzedaż produkcji budowlano-montażowej wykonana na terenie kraju w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących 10 i więcej osób była mniejsza (w cenach stałych) o 10,9%niż przed rokiem, kiedy notowano jej wzrost o 6,6%(tabela 1). Był to najgłębszy spadek spośród notowanych od kwietnia br. (w czerwcu wyniósł on 2,3%) i dotyczył wszystkich działów budownictwa: największy w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 16,9% (wobec wzrostu o 19,5% w lipcu ub. roku), w jednostkach specjalizujących się w budowie budynków – o 7,6% (spadek o 3,0% w porównaniu z 2019 r.), a w firmach, których Podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne – o 2,9%, podobnie jak przed rokiem. 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 9/2020, strona 76-77 (spis treści >>)