logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

mgr Małgorzata Kowalska

Wyniki badań GUS, bazujące na raportach dużych przedsiębiorstw przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób wskazują, że lipiec 2020 r. był kolejnym (po czerwcu 2020 r.) dobrym miesiącem pod względem produkcji materiałów budowlanych zarówno w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 r., jak i miesiącem poprzednim 2020 r. Aż w 33 grupach wyrobów, spośród 45 obserwowanych, zanotowano wyższy poziom produkcji niż w czerwcu 2020 r., a w 24 grupach wyższy niż w lipcu 2019 r. Dobre wyniki lipca spowodowały niewielką poprawę wskaźników produkcji wytworzonej w okresie styczeń – lipiec 2020 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. W okresie siedmiu miesięcy 2020 r. w 13 grupach produkcja była wyższa niż w takim samym okresie 2019 r., a w 24 grupach wskaźniki uległy poprawie w porównaniu z notowaniami za okres styczeń – czerwiec 2020 r. W lipcu 2020 r. 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 9/2020, strona 72-74 (spis treści >>)