logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

About the possibilities of creating motorist-friendly intersectiong

dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ORCID: 0000-0002-0504-2360
mgr inż. Leszek Kornalewski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ORCID: 0000-0003-4543-3670
dr inż. Dariusz Litwin, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele i Radiotechniczny
ORCID: 0000-0002-5734-9575
dr Adam Czyżewski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele i Radiotechniczny
ORCID: 0000-0001-9878-6897

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.09.06 
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. Artykuł dotyczy nowatorskiej metody poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach o złożonym układzie geometrycznym. Polega ona na zastosowaniu systemu SPIK-er, który jest instalowany wraz z wielofazową sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach i stanowi jej uzupełnienie. System SPIK-er umożliwia wyświetlanie dwóch rodzajów znaków poziomych, tj. wyznaczających kształt i kierunek pasów ruchu przy świetle zielonym oraz linii poprzecznych przy świetle czerwonym. Idea systemu SPIK-er sprowadza się do wsparcia kierowców w warunkach złej widoczności tradycyjnego oznakowania poziomego na jezdni lub jej braku.
Słowa kluczowe: brd; skrzyżowanie; oświetlenie drogowe.

Abstract. The paper is focused on an innovativemethod designed to improve safety at intersections with complex geometry. The method consists in applying the SPIK-er system, which is to be installed as an integrated element ofmultiphase traffic lights. The system displays two types of horizontal traffic signs. The first of them indicates the shape and direction of lanes at the green light, the second perpendicular bars at the red light. The intention of the SPIK-er systemconsists in providing support formotorists in poor or lack of visibility of the traditional horizontal marking painted on the road surface.
Keywords: road safety; intersection; road illumination.

Literatura
[1] Litwin Dariusz, Adam CzyżewskiA, J. Galas, T. Kryszczyński, J. Mikucki, P. Wikliński, M. Daszkiewicz, Barbara Rymsza, Leszek Kornalewski, J. Malasek. 2017. „Inteligentny system sterowania ruchem na skrzyżowaniach o skomplikowanej geometrii”. Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynierska (14-15): s. 47 – 48 (okładki: 3 i 4), ISSN 0137-8783, e-ISSN 1689-1724.
[2] Litwin Dariusz, Adam Czyżewski, J. Galas, T. Kryszczyński, J. Mikucki, P. Wikliński, M. Daszkiewicz, Barbara Rymsza, Leszek Kornalewski, J. Malasek. 2017. „Eksperymentalne oznakowanie dróg i skrzyżowań”. Przegląd Techniczny, (22-23), s. 24-25, ISSN 0137-8783, e-ISSN 1689-1724.
[3] Litwin Dariusz, J. Galas, Adam Czyżewski, Barbara Rymsza, Leszek Kornalewski, T. Kryszczyński, J. Mikucki, P. Wikliński, M. Daszkiewicz, J. Malasek. 2016. „Photonics approach to trafficsigns”. 20th Slovak-Czech- Polish Optical Conference onWave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, edited by Jarmila Müllerová, Dagmar Senderáková, Libor Ladányi, Ľubomír Scholtz, Proc. of SPIE Vol. 10142, 1014214 © 2016 SPIE CCC code: 0277- 786X/16/$18. DOI: 10.1117/12.2263235.
[4] Symon E. „Wypadki drogowe w Polsce” w: 2016 ÷ 2019 r., Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
[5] Zaremba K. 2010. „Oświetlenie dróg”. Materiały Budowlane 459 (11): 47 – 48.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 9/2020, strona 44-45 (spis treści >>)