logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

dr inż. Krzysztof Germaniuk, Aspekt Laboratorium Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Systemy izolacyjno-nawierzchniowe na płytach pomostów obiektów mostowych są eksploatowane w specyficznych warunkach. Niewielki spadek płyt oraz duża powierzchnia utrudniają odprowadzenie wody. Nawierzchnia mostowa charakteryzuje się porowatością i dlatego magazynowana jest w niej woda. System izolacyjno-nawierzchniowy jest więc eksploatowany w warunkach stałego zawilgocenia. Jednocześnie po nawierzchni odbywa się ruch pojazdów mechanicznych, które wywołują obciążenia dynamiczne (dopuszczalny nacisknaośwynosi 115kN, czyli 57,5 kN na pojedyncze koło). 

Literatura
[1] Arbeitsanleitungen zur Prufung von Asphalt (ALP A-StB) – Teil 4: Prufung des Schichten-verbundes nach Leutner. Niemcy. 1999
[2] DIN 53018-2:1976 Viskosimetrie; Messung der dynamischen Viskositat newtonscher Flussigkeiten mit Rotationsviskosimetern, Fehlerquellen und Korrektionen bei Zylinder-Rotationsviskosimetern.
[3] Germaniuk Krzysztof. 2008. Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-001: Polimeroasfaltowe papy zgrzewalne i samoprzylepne przeznaczone do wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych i kolejowych obiektach inżynierskich, IBDiM, Seria I, Zeszyt nr 74,Warszawa.
[4] Germaniuk Krzysztof. 2015. „Papy zgrzewalne –materiał do wykonywania izolacji przeciwwodnych w budownictwie mostowym – Cz. II”. Inżynier Budownictwa nr 11: 81 – 84.
[5] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
[6] PN-EN 534+A1:2010 Faliste płyty bitumiczne – Charakterystyka wyrobu i metody badań.
[7] PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości.
[8] PN-EN 1427:2007 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula.
[9] PN-EN 1542:2000Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie.
[10] PN-EN 1767:2008Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Analiza w podczerwieni.
[11] PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne – Część 1:Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow – Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu.
[12] PN-EN 12593:2009 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa.
[13] PN-EN 12697-22+A1:2008Mieszankimineralno- asfaltowe –Metody badań mieszanek mineralno- -asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie.
[14] PN-EN ISO 2555:2011 Tworzywa sztuczne – Polimery w stanie ciekłym, w postaci emulsji lub dyspersji –Oznaczanie lepkości pozornej metodą Brookfielda.
[15] PN-ENISO2811-1:2012 Farby i lakiery –Oznaczanie gęstości – Część 1: Metoda piknometryczna.
[16] PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystościpowierzchni–Część1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.
 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 9/2020, strona 34-38 (spis treści >>)