logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Aesthetics and durability of the facade of the sacral building made of prefabricated concrete elements

dr hab. inż. Piotr P. Woyciechowski, prof. PW, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej
ORCID: 0000-0002-8127-7559
dr inż. Grzegorz Adamczewski, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej
ORCID: 0000-0001-8994-8639

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.09.03 
Studium przypadku

Streszczenie. Wykorzystanie prefabrykowanych elementów architektonicznych na elewacjach budynków ma w Polsce długą tradycję. W artykule zwrócono uwagę na aspekt trwałości elementów w przypadku takiego zastosowania na przykładzie kościoła św. Michała Archanioła w Warszawie, w którym frontowa elewacja wykonana jest z ażurowych prefabrykatów betonowych. Po wieloletnim okresie użytkowania elementy te wymagają naprawy, co stanowi ogromne wyzwanie techniczne. Analiza charakteru uszkodzeń pozwala oszacować zakres niezbędnych napraw i w świetle aktualnych przepisów skłania do refleksji nad kształtowaniem trwałości elementów architektonicznych z betonu prefabrykowanego.
Słowa kluczowe: beton prefabrykowany; trwałość; elewacja; estetyka; naprawy.

Abstract. The use of prefabricated architectural elements on building facades has a long tradition in Poland. The article highlights the aspect of the durability of elements in such applications, indicating the example of Church of St. Michael Archangel in Warsaw, where the front elevation is made of architectural concrete prefabricates.Aftermany years of use, these elements require repair, which is a technical challenge. The analysis of the nature of the damage allows to estimate a wide range of necessary repairs and, in the light of the current regulations, prompts reflection in the field of shaping the durability of architectural elements made of prefabricated concrete.
Keywords: precast concrete; durability; facade; aesthetics; concrete repair.

Literatura
[1] Adamczewski Grzegorz, Piotr Woyciechowski. 2019. Degradacja architektonicznych prefabrykatów z betonu na elewacji kościoła św. Michała Archanioła w Warszawie. XXIX Międzynarodowa Konferencja Awarie Budowlane, Międzyzdroje, MATEC Web of Conferences Volume 284, 07001.
[2] Adamczewski Grzegorz, Piotr Woyciechowski. 2015. Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność, nr 2 cz. 1. Konstrukcje szkieletowe realizowane z elementów prętowych. Warszawa, Stowarzyszenie Producentów Betonów, ISBN 978-83-941005-2-0.
[3] Kuniczuk K. 2011. Beton architektoniczny: wytyczne techniczne. Kraków. Polski Cement.
[4] PN-EN 12467 Płyty płaskie włóknisto-cementowe – Właściwości wyrobu i metody badań.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 9/2020, strona 8-10 (spis treści >>)