logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

mgr Małgorzata Kowalska

Badania przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny w czerwcu 2020 r. w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych (o liczbie pracujących 50 i więcej osób), produkujących materiały stosowane w budownictwie wskazują na poprawę wskaźników produkcji zarówno w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 r., jak i poprzednim miesiącem bieżącego roku. Produkcja dwudziestu jeden grup wyrobów (spośród czterdziestu pięciu obserwowanych) wytworzona w czerwcu 2020 r. była większa niż w czerwcu 2019 r. (w maju – tylko 11 większa niż w maju 2019 r.), natomiast zmniejszyła się liczba grup z ujemną dynamiką produkcji z trzydziestu czterech w maju (w porównaniu z majem 2019 r.) do dwudziestu czterech w czerwcu (w porównaniu z czerwcem 2019 r.). Łącznie produkcja wytworzona w I półroczu 2020 r. była w dwunastu grupach większa niż w analogicznym okresie ub. roku (tabela), przy czym w dwudziestu czterech wskaźniki uległy poprawie w porównaniu z dynamiką notowaną za okres styczeń – maj 2020 r. 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 8/2020, strona 69-71 (spis treści >>)