logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od kilku miesięcy prowadzi intensywne prace nad cyfryzacją obszarów procesu inwestycyjno-budowlanego uregulowanych w Prawie budowlanym. Podstawowe założenia projektu, to objęcie cyfryzacją możliwie szerokiego zakresu czynności i procedur, składających się na proces inwestycyjny, a także integracja systemów istniejących i projektowanych oraz zsynchronizowanie działań urzędów w celu ułatwienia inwestorom realizowania inwestycji w sposób prostszy i sprawniejszy niż dotychczas. 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 8/2020, strona 68 (spis treści >>)