logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Energy and spectral properties of Low E coated building glass subjected to the factors simulating accelerated ageing

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
dr inż. Agnieszka Marczewska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
ORCID: 0000-0001-8736-8331

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.08.06
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. W artykule omówiono odporność szkła niskoemisyjnego na działanie czynników symulujących przyspieszone starzenie. Zakres badań obejmował poddanie przygotowanych próbek szkła działaniu warunków symulujących oddziaływanie czynników środowiskowych. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na ocenę ich wpływu na właściwości izolacyjne oraz świetlne i energetyczne szkła niskoemisyjnego. Wykazały, że np. oddziaływanie mgły solnej powoduje pogorszenie parametrów termicznych szyb.
Słowa kluczowe: oszklenia; szkło niskoemisyjne; czynniki środowiskowe; emisyjność; współczynnik U; parametry spektralne.

Abstract. In paper resistance of low-emission glass to the effects of factors simulating accelerated ageingwere discussed. The scope of research included subjecting the prepared glass samples to conditions simulating the impact of environmental factors. Obtained research results allowed to assess the impact of factors on the insulating, light and energy properties of low-emission glass. It was found that for example the effect of salt fog causes deterioration of the thermal parameters of this glass.
Keywords: construction glazing; low-emissivity glass; environmental factors; emissivity; coefficient „U”; spectral parameters.

Literatura
[1] Ando E., M. Miyazaki. 1999. „Moisture degradation mechanism of silver-based low-emissivity coatings”. Thin Solid Films (351): 308 – 312.
[2] Nocuń M. 2010. „Powłoki funkcyjne na szkle – rodzaje, właściwości i perspektywy rozwoju”. Świat Szkła, nr specjalny grudzień: 6 – 9, 30.
[3] PN-EN 410:2011 – Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia.
[4] PN-EN 12898:2004 – Szkło w budownictwie. Określenie emisyjności.
[5] PN-EN 673:2011 – Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła (wartość U). Metoda obliczeniowa.
[6] Spectrally selective coatings onto architectural glasses: low-emissivity coatings RKMPalma, JMM Duart, AMI Riera, 1998.
[7] Stazi F.,M. Giampaoli, F. Giampaoli, C. Di Perna, P. Munafo. 2013. „Durability of different glass coatings in humid and saline environments, ageing impact on heat-light transmission and thermal comfort”. Building and Environment 105 (216): 210 – 224.
[8] Żelazowska E. 2013. „Emisyjność a szkła powlekane niskoemisyjne.Część 1”. Świat Szkła (6): 22 – 26.
[9] Żelazowska E. 2013. „Emisyjność a szkła powlekane niskoemisyjne. Część 3. Zastosowania”. Świat Szkła (12): 41 – 45.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 8/2020, strona 48-50 (spis treści >>)