logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Post-construction verification of acoustic insulation of walls and floors in multi-family buildings

mgr inż. Bartłomiej Ziarko, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej
ORCID: 0000-0002-8836-5586

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.08.05
Studium przypadku

Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych wybranych przegród w budynkach wielorodzinnych. Wyniki pomiarów izolacyjności akustycznej porównano z wymaganiami normowymi oraz zaprezentowano rozwiązania umożliwiające spełnienie tych wymagań. Przedstawiono także przykładowy wpływ ocieplenia ściany wewnętrznej na izolacyjność akustyczną.
Słowa kluczowe: architektura; akustyka; izolacyjność akustyczna; zabudowa mieszkaniowa.

Abstract. The article presents an analysis of acoustic insulation against airborne and impact sounds for selected partitions in multi-family buildings. The results of measurements of acoustic insulation are presented together with their comparison to standard requirements. Solution enabling meeting standard requirements were also presented. The article also presents an example of the impact of the application of internalwall insulation on the acoustic insulation.
Keywords: architecture; acoustics; acoustic insulation; housing.

Literatura
[1] Nering Krzysztof. 2019. „Weryfikacja powykonawcza izolacyjności akustycznej lekkich ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych w budynku biurowym w Warszawie”. Materiały Budowlane 564 (8): 26 – 28. DOI: 10.15199/33.2019.08.04.
[2] Nurzyński Jacek. 2017.„Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu – nowe propozycje normalizacyjne”. Izolacje 2: 30 – 36.
[3] PN-EN ISO 16283-1:2014-05Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 2014.
[4] PN-EN ISO 717-1:2013 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
[5] PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych, 2018.
[6] PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów.
[7] PN-EN ISO 717-2:2013 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.
[8] Zębala Kinga, Anna Zastawna-Rumin, Andrzej K. Kłosak, Leszek Dulak. 2012. „Relacje pomiędzy izolacyjnością akustyczną a izolacyjnością termiczną ścian jedno- i wielowarstwowych”. Czasopismo Techniczne 2-B: s. 471-481.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 8/2020, strona 36-39 (spis treści >>)