logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

dr inż. Anna Kuśnierz, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
dr inż. Magda Kosmal, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podczas projektowania obiektu trzeba rozważyć i zaplanować wiele rozwiązań i systemów przekładających się na komfort użytkowania. Dużo uwagi poświęca się termoizolacji, klasyfikacji ogniowej, oświetleniu czy wentylacji, natomiast rzadko projektanci skupiają się na akustyce. To zasadniczy błąd, który na szczęście w niektórych przypadkach udaje się naprawić mało inwazyjnymi metodami. W obiekcie takim jak wielka sala koncertowa czy studio nagrań akustyka jest czymś oczywistym, dlatego planuje się ją skrupulatnie od samego początku. Niestety na ogół tak nie jest w przypadku auli wykładowych, sal konferencyjnych, szpitali czy mieszkań, w których dźwięk odgrywa równie ważną rolę. 

Literatura
[1] Dalzin Fabien. 2018. „Analiza różnic w wynikach badań izolacyjności akustycznej w szybach zespolonych: porównanie między produktami i laboratoriami”. Świat Szkła nr 7 – 8. https://www. swiat- -szkla. pl/component/content/article/307-wydanie- -07-082018/14792-2018-08-02-11-48-28. html.
[2] Obwieszczenie Ministra Środowiska z 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).
[3] PN-B-02151-3:2015-10Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
[4] PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
[5] PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.
[6] PN-EN 10140-1:2016 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1: Zasady stosowania dla określonych wyrobów.
[7] PN-EN 10140-2:2011 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 2: Pomiar izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych.
[8] PN-EN 10140-3:2011 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 3: pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych.
[9] PN-EN 10140-4:2011 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 4: Procedury pomiarowe i wymagania.
[10] PN-EN 10140-5:2011 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 5:Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposażenia.
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597).
[13] Saß Bernard. 2018. „Określanie izolacyjności akustycznej ścian osłonowych od dźwięków powietrznych oraz przenoszenia bocznego”. Świat Szkła nr 9/. https://www. swiat-szkla. pl/aktualne- -wydanie/14904-2018-09-19-08-43-50. html

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 8/2020, strona 32-34 (spis treści >>)