logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

mgr inż. Lech Misiewicz, Solbet Sp. z o.o.
mgr inż. Tomasz Rybarczyk, Solbet Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brak jasnego sformułowania wymagania, aby w projekcie architektoniczno- budowlanym zawarte były informacje o sposobie realizacji wymagań akustycznych, przy jednoczesnym braku obowiązku sprawdzania parametrów akustycznych oddawanego obiektu budowlanego prowadzi do sytuacji, że mieszkańcy są pozostawieni sami sobie w dochodzeniu swoich praw w zakresie jakości akustycznej mieszkań. Takie było podsumowanie artykułu Pani prof. Barbary Szudrowicz opublikowanego w „Materiałach Budowlanych” przed siedmiu laty [7].
19 września 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy – Prawo budowlane [8], dotyczące m.in. projektu budowlanego.
Jego nową częścią będzie projekt techniczny.

Literatura
[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//526/12334553/ 12692393/12692394/dokument450822.pdf.
[2]Misiewicz Lech, Nowicka Elżbieta. 2016. „Izolacyjność akustyczna – wymagania normowe i kontrola ich spełnienia”.Materiały Budowlane 528 (8): 30 – 31.
[3] Nurzyński Jacek, Szudrowicz Barbara. 2013. „Egzekwowanie przepisów”.Materiały Budowlane 492 (8): 66 – 67.
[4] Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z 3 czerwca 2020 r.
[5] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki w prowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady89/106/EWG (Dz.Urz.UE L88/5 z 4.4.2011 z późn. zm.).
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zmianami).
[7] Szudrowicz Barbara. 2013. „Czy można się zgodzić na traktowanie wymagań akustycznych jako drugorzędnych”. Materiały Budowlane 490 (6): 72 – 73.
[8]Ustawa–Prawobudowlane (Dz.U.1994nr89poz.414).

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 8/2020, strona 22-23 (spis treści >>)