logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Protection against household noise in single-family two-dwellings buildings

dr inż. Elżbieta Nowicka, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska;
ORCID: 0000-0002-7993-8215

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.08.02
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. Stopień ochrony pomieszczeń w budynkach jednorodzinnych przed hałasem wewnętrznym bytowym został określony w normie PN-B-02151-3:2015-10 „Akustyka Budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych” [3] przez minimalną izolacyjność od dźwięków powietrznych przegród wewnętrznych oraz przez maksymalny poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń chronionych .W artykule przedstawiono problemy interpretacyjne związane z luką w zapisach tej normy.W dokumencie nie uwzględniono sytuacji, kiedy w domu jednorodzinnym wydzielono dwa osobne lokale mieszkalne lub jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy. W tego typu lokalach, przez błędy interpretacyjne, nie została zapewniona ochrona przed hałasem.
Słowa kluczowe: jednorodzinny budynek dwulokalowy; ochrona przed hałasem; interpretacja prawa.

Abstract: The degree of protection of enclosures in buildings against internal household noise has been specified in the PN-B- 02151-3:2015-10 standard "Building Acoustics. Protection against noise in buildings. Part 3 Requirements for acoustic insulation of partitions in buildings and construction elements” [3] by theminimumair sound insulation of internal partitions and by the maximum level of impact sounds penetrating into the protected rooms. The article presents interpretation problems related to the gap in the provisions of the above-mentioned standard, because the amended document does not take into account the situation where in a single-family house includes two separate apartments or one apartment and one business premises. This situation resulted in the lack of protection against noise in this type of premises.
Keywords: single-family two-dwellings building; noise protection; legal interpretation.

Literatura
[1] Nowak Lucyna, Robert Wieczorkowski, Joanna Stańczak, DorotaMarzec, Zofia Kostrzewa, Grzegorz Gudaszewski, et al. 2013. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności iMieszkań 2011. Warszawa.
[2] Nowicka Elżbieta, Barbara Szudrowicz. 2016. „Wymagania ochrony pomieszczeń przed hałasem wewnętrznym bytowym przyjęte w normie PN-B-02151-3:2015-10”.MateriałyBudowlane 528 (8): 50 – 53. DOI: 10.15199/33.2016.08.12.
[3] PN-B-02151-03:2015-10. Akustyka Budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych, 2015.
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Dz. U. 2019 poz. 1065. 2019.
[5] Skwara Bartosz. 2010. Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy w polskim prawie konstytucyjnym. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
[6] Szudrowicz Barbara, Elżbieta Nowicka. 2014. „Nowelizacja krajowych norm dotyczących akustyki budowlanej”. Izolacje 19: 28 – 33.
[7] Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z 7 lipca. 1994.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 8/2020, strona 17-19 (spis treści >>)