logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Assessment of acoustic insulation in a single-family building with two residence based on field measurements

dr inż. Leszek Dulak, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa;
ORCID: 0000-0002-7313-112X

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.08.01 
Studium przypadku

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów terenowych izolacyjności akustycznej w jednorodzinnym budynku mieszkalnym dwulokalowym. Bardzo dobre wyniki pomiarów uzupełniono informacjami dotyczącymi zasad prawidłowego projektowania ścian i stropow w tego rodzaju budynkach.
Słowa kluczowe: izolacyjność akustyczna; izolacyjność od dźwięków powietrznych; izolacyjność od dźwięków uderzeniowych; budynek wielolokalowy. 

Abstract. The article presents the results of field measurements of acoustic insulation in a single-family building with two residence. Very good measurement results were supplemented with information on the principles of proper design of walls and ceilings in such buildings.
Keywords: acoustic insulation; airborne sound insulation; impact sound insulation; multi-flat building.

Literatura
[1] Dulak Leszek. 2004. Czynniki kształtujące propagację dźwięków generowanych przez źródła wewnętrzne w obiektach budowlanych. Praca doktorska. Gliwice.
[2] Interpretacje postanowień PN-B-02151-3:2015-10. Polski Komitet Normalizacyjny, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych, KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej; 14 maja 2019 r.
[3] PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
[4] PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
[5] PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań.
[6] PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych– Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami.
[7] PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów.
[8] PN-ENISO717-1:2013 Akustyka –Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych –Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
[9] PN-EN ISO 717-2:2013 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.
[10] PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Izolacyjność od dźwięków powietrznych pomiędzy pomieszczeniami.
[11] PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana – określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami.
[12] Rasmussen B. 2005. Concept for evaluation of sound insulation of dwellings – from chaos to consensus. Forum acusticum.
[13] Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. nr 112, poz. 1316) ze zmianami z 2002 r. (Dz.U. nr 18, poz. 170).
[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U. nr 75, poz. 690] ze zmianami.
[15] Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U. nr 89, poz. 414] ze zmianami.
[16] Wybrane fragmenty dokumentacji technicznej w postaci rysunków i opisu udostępnione przez projektanta II – INWESTYCJE CL Spółka Akcyjna.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 8/2020, strona 12-16 (spis treści >>)