logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Janusz Kobylarz

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowana w maju br. na terenie kraju w przedsiębiorstwach budowlanych o liczbie zatrudnionych więcej niż 9 osób była mniejsza (w cenach stałych) o 5,1% niż przed rokiem (wobec wzrostu o 9,5% w maju ub. roku i spadku o 0,9%w kwietniu br.). Zmniejszenie sprzedaży produkcji w porównaniu z majem ub. roku odnotowano we wszystkich działach budownictwa (tabela 1), przy czym największe w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie wznoszeniem budynków – o 5,3% (wobec wzrostu przed rokiem o 6,9%), w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są specjalistyczne roboty budowlane o 5,1%(wobec wzrostu przed rokiem o 14,6%), a w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 4,9% (przed rokiem wzrost o 8,8%). Zmniejszyła się sprzedaż robót o charakterze remontowym o 6,6% (przy wzroście przed rokiem o 9,8%) oraz inwestycyjnym o 4,2% (wzrost w maju ub. roku o 9,5%). 

Zobacz więcej

Materiały Budowlane 7/2020, strona 65-66 (spis treści >>)