logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, MLBE, Politechnika Krakowska

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (MLBE – fotografia 1) powstało w 2014 r. na Politechnice Krakowskiej. Autorami projektu byli dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK (architektura, założenia funkcjonalne) oraz dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak (fizyka budowli, komfort). Laboratorium zostało wyposażone w aparaturę badawczą najnowszej generacji. W MLBE możliwe są do wykonania m.in. badania termowizyjne, pomiary mikroklimatu, komfortu cieplnego, pomiar szczelności budynku. 

Literatura
[1] Applied Precision Ltd., ISOMET 2114 Portable system for measurement of heat transfer properties of materials.
[2] Applied Precision Ltd., ISOMET 2114 Thermal properties analyzer User’s Guide.
[3] ASTMC518-15 Standard Test Method for Steady- State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus.
[4] Balex Metal Budujemy Razem, „Deklarowane a obliczeniowe parametry termoizolacyjności”, 6.07.2018.
[5] FOX600 and FOX800 Series Instruments Manual. LaserComp, Massachusetts 2009.
[6] Laser Comp FOX8xx, Instrukcja obsługi, PARSER Sp. z o.o.
[7] Murator Plus, „Współczynnik przewodzenia ciepła λ. Od czego zależy przewodnictwo cieplne materiałów?”, 1.01.2019.).
[8] Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U. z 7. czerwca 2019, poz. 1065].
[9] PN-EN 12664Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Suche i wilgotne wyroby o średnim i małym oporze cieplnym.
[10] PN-EN 12667Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym.
[11] PN-ISO 8301 Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych wstanie ustalonym. Aparat płytowy z czujnikami strumienia cieplnego.
[12] PN-ISO 8302 Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. Aparat płytowy z osłoniętą płytą grzejną.
[13] Schöck Sp. z o.o., Fizyka budowli – podręcznik, 09.2018/PL/180679.
[14] Sobolewski Mariusz, Katarzyna Prekiel. 2012. „Możliwości badawcze materiałów izolacyjnych w aparacie płytowym na przykładzie polistyrenu ekstrudowanego”. Czasopismo techniczne, budownictwo, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2-B/2012, Zeszyt 3, Rok 109.
[15] Tleoubaev Akhan,Andrzej Brzezinski. 2007. Errors of the Heat Flow Method Caused by Thermal Contact Resistance for Thermal Conductivity. 29th Thermal Conductivity Conference, Birmingham, AL. [16] Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami.

 

Zobacz więcej

Materiały Budowlane 7/2020, strona 52-54 (spis treści >>)