logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

mgr inż. Piotr O. Korycki, Stowarzyszenie DAFA

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Płyty warstwowe to stosowane na całym świecie wyroby budowlane zaliczane do grupy lekkich obudów. W celu wprowadzenia do obrotu i stosowania powinny przejść serię wstępnych badań typu na zgodność z dokumentem odniesienia. Jednym z wielu testów są badania ogniowe. Dotyczą one stopnia rozprzestrzeniania ognia, palności oraz odporności ogniowej. W celu ochrony przed ogniem stosuje się w obiektach budowlanych m.in. przekrycia dachowe i ściany osłonowe wykonane z lekkiej obudowy. 

Literatura
[1] PN-B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany.
[2] PN-EN14509:2013-12E Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową –Wyroby fabryczne – Specyfikacje.
[3] PN-EN13501-1:A1:2010–Klasyfikacjaogniowawyrobówbudowlanychielementówbudynków. Część 1:Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień.
[4] PKN-CEN/TS 1187:2014-03Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
[5] PN-EN 13501-5-A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
[6] PN-EN 1364-1:2015-08 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych – Część 1: Ściany.
[7] PN-EN1363-1:2012Badania odporności ogniowej –Część 1:Wymagania ogólne.
[8] PN-EN 1365-2:2014-12 Badania odporności ogniowej elementów nośnych – Część 2: Stropy i dachy.
[9] PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnych.
[10] PN-EN 15254-5:2018-06 – Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej. Ściany nienośne. Część 5: Konstrukcje z płyt warstwowych w okładzinach metalowych.
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002r., nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

 

Zobacz więcej

Materiały Budowlane 7/2020, strona 27-28 (spis treści >>)